Illustrasjonsfoto: Svein Skøien.60 prosent av kornproduksjonen i Norge skjer i Viken; i fylkene Akerhus og Oslo, Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark.

Trenden må snus

-Den fallende trenden må snus, og produksjonen må tilbake til et nivå som gir en selvforsyning på rundt 50 prosent. Produksjonen må øke derfra for å svare på økt forbruk som følge av endrede matvaner og befolkningsvekst, heter det i et notat Landbrukets Utredningskontor har utarbeidet.

Produksjonen må øke en prosent hvert år - minst

Den nye Stortingsmeldingen om mat- og landbrukspolitikk, Velkommen til bords, skisserer et mål om å opprettholde dagens norske selvforsyning på 50 prosent (2009). Det krever en økning i produksjonen fra dagensnivå og framover med ytterligere vekst på en prosent årlig i matvareproduksjonen. - Dette målet er et minimum for å opprettholde dagens selvforsyningsgrad i årene som kommer, befolkningsveksten tatt i betraktning, heter det.

Bruksavgangen største årsak

Den viktigste faktoren i nedgangen er forventet reduksjon i kornarealet - som følge av bruksavgang. - Det er bruksavgangen som må motvirkes for å snu trenden, slår LU fast.

Om 6-7 år er importen større en nasjonal kornproduksjon

I notatet er det laget to framskrivinger, den mest "moderate er beskrevet over og går 10 år fram i tid. Da blir de svært dårlige avlingene de siste åra "tatt hensyn til", slik at forventet kornproduksjon om 10 år vil være mellom 80 prosent og 100 prosent av dagens nivå. Likevel øker differansen mellom norsk produksjon og forventet forbruksvekst, år for år. - Dette vil trolig dekkes av økt import. Dersom denne framskrivingen slår til, vil importen dobles ram mot 2025, og vil bli større enn nasjonal produksjon rundt 2018/2019, mener LU.

Bondelagets temaside planteproduksjon