KrF vil kompensere melkebønder

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Knut Arild Hareide
Partileder i KrF, Knut Arild Hareide og tidligere stortingsrepresentant og landbrukspolitisk talsperson, Line Henriette Hjemdal på årsmøtet til Norges Bondelag i 2015.

KrF la i går fram sitt alternative statsbudsjett for 2018. Partiet har satt av penger for å gi kompensasjon til melkebønder, men satser heller ikke i år på et klimafond.

KrF la torsdag fram sitt alternative statsbudsjett for 2018. I budsjettforslaget følger KrF opp Norges Bondelags innspill om å prioritere kompensasjon for bortfall av marked for norsk melk.

I budsjettforslaget sitt har KrF lagt inn et investeringsfond med 150 millioner kroner årlig som kan brukes over flere år.

Viktig satsing fra KrF

- Det er viktig at KrF er tydelige på at de vil gi kompensasjon til norske melkebønder, og at det prioriteres midler som kan brukes til å utvikle og fornye næringa, sier Lars Petter Bartnes.

KrF foreslår at investeringsfondet skal prioritere omstilling av de minste melkebruka til annen produksjon med markedsmuligheter.

- Norges Bondelags utgangspunkt er at alle melkebruk skal satses på, og at vi spesielt trenger å investere i driftsapparatet på de små og mellomstore bruka slik at de kan fortsette å produsere melk. Det viktige nå er å få på plass de økonomiske midlene, og så håper jeg vi kan finne ei innretning på fondet som er tilpassa mangfoldet av bruk, og som både gir mulighet for utvikling og omstilling, sier Bartnes.

Bortfall av marked

Bakgrunnen for Norges Bondelags krav om kompensasjonsordning for melkebønder, er at markedsmulighetene for norsk landbruksvarer svekkes av de politiske vedtakene som ble gjort i vår, om å øke den tollfrie importkvoten på ost fra EU. I tillegg blir eksportstøtten til Jarlsbergost fasa ut fram mot 2020.  Både næringskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen har bedt regjeringa om å fremme kompenserende tiltak i statsbudsjettet for 2018, men har ikke blitt hørt.

Bondelaget har presentert en modell for hvordan kompensasjonen kan utformes for ulike produksjoner. Les mer om det i denne saken: Dette er vårt forslag til kompensasjonsordning. 

Prioriterer ikke klimafond

KrF foreslår i sitt alternative budsjett også å gi 111 millioner ekstra til flomsikring og å beholde organisasjonsstøtten på 35 millioner kroner. Den saka landbruket ikke har fått gjennomslag for hos KrF, er etablering av et klimafond.

- Det er synd at KrF ikke prioriterer et klimafond med skattefordel innafor landbruket. Et slikt fond vil være et viktig bidrag i jobben med å tilpasse landbruket til nye miljø- og klimakrav, og til å redusere utslipp. Jo tidligere den jobben starter, jo mer kan vi bidra med, sier Lars Petter Bartnes. 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere