Krever større statlig innsats mot MRSA

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Bonden må ha erstatningsordninger som står i forhold til ambisjonsnivået for MRSA, sier lederen i Norge Bondelag.

- Norske myndigheter har verdens mest ambisiøse strategi for å hindre antibiotikaresistente bakterier i svineholdet. Ambisjonen deler vi, men staten kan ikke skyve regninga over på den enkelte bonden, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

NRK Brennpunkt satte tirsdag kveld fokus på antibiotikaresistente bakterier, MRSA som blir en stadig større trussel mot folkehelsa. MRSA er ikke en dyresjukdom, men gris kan bære denne bakterien etter smitte fra mennesker. Norske myndigheter har som eneste land i verden satt seg mål å ha et MRSA-fritt svinehold.

- Utilstrekkelige erstatningsordninger

- Dagens erstatningsordninger er utilstrekkelige. En smågrisprodusent som må slakte ned hele besetninga si må selv ta 80-90 prosent av regninga for produksjonstapet sitt, sier Lars Petter Bartnes.

Slik regelverket er i dag er det et vilkår om at det foreligger vedtak fra Mattilsynet om avlivning for å utløse rett til erstatning ved sanering. Problemet er at man kan risikere at det påvises smittestoffer i fjøs uten dyr. Er det ikke dyr i fjøset blir det selvsagt ikke noe vedtak om avlivning. Bonden er likevel nødt til å sanere, og da for egen regning.

- Dette eksempelet viser også at erstatningsordninga ikke fungerer. Å sanere for egen regning kan innebære å ta opp millionlån og er et rent tap for bonden. For den enkelte kan det være et være eller ikke være. Det kan ikke være slik at bonden ved å ta et ansvar for folkehelsa risikerer å gå konkurs, understreker Bartnes.

- Bønder slurver ikke!

Landbruksminister Jon Georg Dale sa i et intervju med Stavanger Aftenblad tirsdag at ”erstatningsordningene må være slik at det ligger et betydelig ansvar på bonden selv. De må innrettes slik at det blir en økonomisk belastning for den bonden som slurver”. Det reagerer Lars Petter Bartnes sterkt på.

- Det er ingen bønder som er tjent med å slurve med husdyrholdet sitt. At landbruksministeren insinuerer noe annet framstår for meg som ansvarsfraskrivelse, sier Bartnes.

Han understreker også at landbruket ikke kan være alene om å gjøre en innsats for å hindre spredning av antibiotikaresistente bakterier.

- Det er viktig å huske på at landbruket står for en liten andel av den samla antibiotikabruken i Norge. Jeg vil oppfordre alle til å ha et mer bevisst forhold til bruk av antibiotikabruk. Å holde MRSA-bakteriene ute er et felles ansvar, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Møt svinebøndene som måtte sanere fjøset sitt:;

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere