Krever større statlig innsats mot MRSA

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Bonden må ha erstatningsordninger som står i forhold til ambisjonsnivået for MRSA, sier lederen i Norge Bondelag.

- Norske myndigheter har verdens mest ambisiøse strategi for å hindre antibiotikaresistente bakterier i svineholdet. Ambisjonen deler vi, men staten kan ikke skyve regninga over på den enkelte bonden, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

NRK Brennpunkt satte tirsdag kveld fokus på antibiotikaresistente bakterier, MRSA som blir en stadig større trussel mot folkehelsa. MRSA er ikke en dyresjukdom, men gris kan bære denne bakterien etter smitte fra mennesker. Norske myndigheter har som eneste land i verden satt seg mål å ha et MRSA-fritt svinehold.

- Utilstrekkelige erstatningsordninger

- Dagens erstatningsordninger er utilstrekkelige. En smågrisprodusent som må slakte ned hele besetninga si må selv ta 80-90 prosent av regninga for produksjonstapet sitt, sier Lars Petter Bartnes.

Slik regelverket er i dag er det et vilkår om at det foreligger vedtak fra Mattilsynet om avlivning for å utløse rett til erstatning ved sanering. Problemet er at man kan risikere at det påvises smittestoffer i fjøs uten dyr. Er det ikke dyr i fjøset blir det selvsagt ikke noe vedtak om avlivning. Bonden er likevel nødt til å sanere, og da for egen regning.

- Dette eksempelet viser også at erstatningsordninga ikke fungerer. Å sanere for egen regning kan innebære å ta opp millionlån og er et rent tap for bonden. For den enkelte kan det være et være eller ikke være. Det kan ikke være slik at bonden ved å ta et ansvar for folkehelsa risikerer å gå konkurs, understreker Bartnes.

- Bønder slurver ikke!

Landbruksminister Jon Georg Dale sa i et intervju med Stavanger Aftenblad tirsdag at ”erstatningsordningene må være slik at det ligger et betydelig ansvar på bonden selv. De må innrettes slik at det blir en økonomisk belastning for den bonden som slurver”. Det reagerer Lars Petter Bartnes sterkt på.

- Det er ingen bønder som er tjent med å slurve med husdyrholdet sitt. At landbruksministeren insinuerer noe annet framstår for meg som ansvarsfraskrivelse, sier Bartnes.

Han understreker også at landbruket ikke kan være alene om å gjøre en innsats for å hindre spredning av antibiotikaresistente bakterier.

- Det er viktig å huske på at landbruket står for en liten andel av den samla antibiotikabruken i Norge. Jeg vil oppfordre alle til å ha et mer bevisst forhold til bruk av antibiotikabruk. Å holde MRSA-bakteriene ute er et felles ansvar, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Møt svinebøndene som måtte sanere fjøset sitt:;

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere