Krever øyeblikkelig matjordretrett

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget er skuffet over at organisasjonen Norges Vel foreslår nedbygging av svært god matjord i Akershus.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Ragna Kronstad.

Det kongelige Norges Vel har vært en viktig alliansepartner i arbeidet for økt norsk matproduksjon i over 200 år. Organisasjonen har blant annet mål om langsiktighet og bærekraftighet i sine vedtekter, og forvalter i dag noe av landets beste matjord.

Nå bidrar de selv til å sette denne verdifulle jorda i fare. I arbeidet med kommuneplan for Skedsmo kommune for 2015-2026 foreslår Norges Vel å omdisponere fire områder, tilsvarende 166 dekar svært god matjord, til utbyggingsformål. Alle jordene tilhører Hellerud gård, som forvaltes av Norges Vel.

- Trekk innspillet 

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, viser til at det bare er tre prosent av Norges landarealer som egner seg til matproduksjon –  kornproduksjon kan bare skje på én prosent av arealene.  De aktuelle områdene i Skedsmo faller innenfor siste kategori.

- Dersom Norges Vel fortsatt mener det er viktig med en bærekraftig økning i norsk matproduksjon, bør de se verdien av å ta vare på de få jordbruksarealene vi har her i landet. Vi ser derfor med bekymring på dette, og krever at Norges Vel trekker sine innspill til Skedsmo kommuneplan øyeblikkelig, sier Bjørke.  

Bevaring av matjord -  en viktig og vanskelig kamp

Kravet er formulert i et brev som nå er sendt fra Bondelaget til Norges Vel. Her vises det til at den matproduserende jorda i Norge har blitt redusert med fem prosent siden 2004. En del av årsaken til dette er at jorda blir omdisponert til andre formål enn matproduksjon. Samtidig vil klimaendringene svekke verdens evne til å produsere mat, mens befolkningsvekst, både i Norge og globalt, øker etterspørselen.  

- Et samlet Storting har sagt at vi skal øke norsk matproduksjon av beredskapshensyn. Samtidig ser vi at store områder med matjord bygges ned med jevne mellomrom. Den planlagte utbyggingen av et IKEA-varehus på matjord i Vestby, og omdisponeringen av store kornarealer i Trondheim til boliger, er nylige eksempler på dette, sier Bjørke.

- Kampen for å bevare matjorda er viktig dersom vi skal klare å produsere mer mat her i landet, men den er også vanskelig fordi kommunene forståelig nok ønsker seg nye arbeidsplasser og boliger. I denne situasjonen er det viktig at nasjonale myndigheter og organisasjoner som er opptatt av bærekraftighet og langsiktighet tar ansvar, avslutter bondelagslederen.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere