Krever øyeblikkelig matjordretrett

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget er skuffet over at organisasjonen Norges Vel foreslår nedbygging av svært god matjord i Akershus.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Ragna Kronstad.

Det kongelige Norges Vel har vært en viktig alliansepartner i arbeidet for økt norsk matproduksjon i over 200 år. Organisasjonen har blant annet mål om langsiktighet og bærekraftighet i sine vedtekter, og forvalter i dag noe av landets beste matjord.

Nå bidrar de selv til å sette denne verdifulle jorda i fare. I arbeidet med kommuneplan for Skedsmo kommune for 2015-2026 foreslår Norges Vel å omdisponere fire områder, tilsvarende 166 dekar svært god matjord, til utbyggingsformål. Alle jordene tilhører Hellerud gård, som forvaltes av Norges Vel.

- Trekk innspillet 

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, viser til at det bare er tre prosent av Norges landarealer som egner seg til matproduksjon –  kornproduksjon kan bare skje på én prosent av arealene.  De aktuelle områdene i Skedsmo faller innenfor siste kategori.

- Dersom Norges Vel fortsatt mener det er viktig med en bærekraftig økning i norsk matproduksjon, bør de se verdien av å ta vare på de få jordbruksarealene vi har her i landet. Vi ser derfor med bekymring på dette, og krever at Norges Vel trekker sine innspill til Skedsmo kommuneplan øyeblikkelig, sier Bjørke.  

Bevaring av matjord -  en viktig og vanskelig kamp

Kravet er formulert i et brev som nå er sendt fra Bondelaget til Norges Vel. Her vises det til at den matproduserende jorda i Norge har blitt redusert med fem prosent siden 2004. En del av årsaken til dette er at jorda blir omdisponert til andre formål enn matproduksjon. Samtidig vil klimaendringene svekke verdens evne til å produsere mat, mens befolkningsvekst, både i Norge og globalt, øker etterspørselen.  

- Et samlet Storting har sagt at vi skal øke norsk matproduksjon av beredskapshensyn. Samtidig ser vi at store områder med matjord bygges ned med jevne mellomrom. Den planlagte utbyggingen av et IKEA-varehus på matjord i Vestby, og omdisponeringen av store kornarealer i Trondheim til boliger, er nylige eksempler på dette, sier Bjørke.

- Kampen for å bevare matjorda er viktig dersom vi skal klare å produsere mer mat her i landet, men den er også vanskelig fordi kommunene forståelig nok ønsker seg nye arbeidsplasser og boliger. I denne situasjonen er det viktig at nasjonale myndigheter og organisasjoner som er opptatt av bærekraftighet og langsiktighet tar ansvar, avslutter bondelagslederen.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere