Krever nye forhandlinger for et ambisiøst klimaforlik

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Over 50 organisasjoner står bak et opprop som ber politikerne sette seg ned igjen og finne et nytt klimaforlik.

Illustrasjonsfoto: Amund Kind.- Vi som har undertegnet dette oppropet ber regjeringen og opposisjonen om å sette seg ned ved forhandlingsbordet igjen for å bli enige om et nytt og ambisiøst klimaforlik, heter det i oppropet som er sendt Arbeiderpariet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Høyre, Venstre, Krf og Frp.

- Hvis ikke havner vi i en fortvilt situasjon hvor det ikke blir et solid flertall for svært viktige klimatiltak.
De alle fleste partiene på Stortinget er enige i at klimatrusselen er verdens alvorligste utfordring. Da må de også klare å bli enige om utslippskuttene her hjemme, uten først og fremst å tenke på hva som tjener deres parti best.
Det ligger nå flere forslag på bordet både fra regjeringen og fra opposisjonen, som er viktige og som bør bli vedtatt. Vi ber partiene setter seg ned ved forhandlingsbordet igjen og vise reell vilje til forhandlinger, heter det i oppropet.

Organisasjoner som har undertegnet: Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Miljøagentene, Zero, Bellona, Greenpeace, WWF, Framtiden i våre hender, Utviklingsfondet, Norsk klimastiftelse, Regnskogsfondet, Grønn Hverdag, Spire, Changemaker, Klimavalg 2013, Besteforeldreaksjonen, KFUK-KFUM Global, FOKUS - Forum for Kvinner og Utvikling, Norges Bygdekvinnelag, Energi Norge, Norwea, Småkraftforeningen, Norsk bioenergiforenin,g Norsk teknologi, Norsk Geofysisk Forening, Byggenæringens Landsforening, Grønn Byggallianse, Schneider Electric, Norges bygg- og eiendomsforening, Utdanningsforbundet, Norsk Lokomotivmannsforbund, Rådgivende Ingeniørers Forening, Norges Bondelag, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Kirkens Nødhjelp, Norsk Varmepumpeforening, Unge Høyre, Unge Venstre, Krf, Grønn Ungdom, Rød Ungdom, Mellomkirkelig råd for den Norske Kirke v/ Berit Hagen Agøy.

I tillegg har en rekke enkeltpersoner undertegnet oppropet.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Per Skorge.
 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere