Krever nye forhandlinger for et ambisiøst klimaforlik

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Over 50 organisasjoner står bak et opprop som ber politikerne sette seg ned igjen og finne et nytt klimaforlik.

Illustrasjonsfoto: Amund Kind.- Vi som har undertegnet dette oppropet ber regjeringen og opposisjonen om å sette seg ned ved forhandlingsbordet igjen for å bli enige om et nytt og ambisiøst klimaforlik, heter det i oppropet som er sendt Arbeiderpariet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Høyre, Venstre, Krf og Frp.

- Hvis ikke havner vi i en fortvilt situasjon hvor det ikke blir et solid flertall for svært viktige klimatiltak.
De alle fleste partiene på Stortinget er enige i at klimatrusselen er verdens alvorligste utfordring. Da må de også klare å bli enige om utslippskuttene her hjemme, uten først og fremst å tenke på hva som tjener deres parti best.
Det ligger nå flere forslag på bordet både fra regjeringen og fra opposisjonen, som er viktige og som bør bli vedtatt. Vi ber partiene setter seg ned ved forhandlingsbordet igjen og vise reell vilje til forhandlinger, heter det i oppropet.

Organisasjoner som har undertegnet: Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Miljøagentene, Zero, Bellona, Greenpeace, WWF, Framtiden i våre hender, Utviklingsfondet, Norsk klimastiftelse, Regnskogsfondet, Grønn Hverdag, Spire, Changemaker, Klimavalg 2013, Besteforeldreaksjonen, KFUK-KFUM Global, FOKUS - Forum for Kvinner og Utvikling, Norges Bygdekvinnelag, Energi Norge, Norwea, Småkraftforeningen, Norsk bioenergiforenin,g Norsk teknologi, Norsk Geofysisk Forening, Byggenæringens Landsforening, Grønn Byggallianse, Schneider Electric, Norges bygg- og eiendomsforening, Utdanningsforbundet, Norsk Lokomotivmannsforbund, Rådgivende Ingeniørers Forening, Norges Bondelag, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Kirkens Nødhjelp, Norsk Varmepumpeforening, Unge Høyre, Unge Venstre, Krf, Grønn Ungdom, Rød Ungdom, Mellomkirkelig råd for den Norske Kirke v/ Berit Hagen Agøy.

I tillegg har en rekke enkeltpersoner undertegnet oppropet.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Per Skorge.
 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere