Illustrasjonsfoto: Amund Kind.- Vi som har undertegnet dette oppropet ber regjeringen og opposisjonen om å sette seg ned ved forhandlingsbordet igjen for å bli enige om et nytt og ambisiøst klimaforlik, heter det i oppropet som er sendt Arbeiderpariet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Høyre, Venstre, Krf og Frp.

- Hvis ikke havner vi i en fortvilt situasjon hvor det ikke blir et solid flertall for svært viktige klimatiltak.
De alle fleste partiene på Stortinget er enige i at klimatrusselen er verdens alvorligste utfordring. Da må de også klare å bli enige om utslippskuttene her hjemme, uten først og fremst å tenke på hva som tjener deres parti best.
Det ligger nå flere forslag på bordet både fra regjeringen og fra opposisjonen, som er viktige og som bør bli vedtatt. Vi ber partiene setter seg ned ved forhandlingsbordet igjen og vise reell vilje til forhandlinger, heter det i oppropet.

Organisasjoner som har undertegnet: Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Miljøagentene, Zero, Bellona, Greenpeace, WWF, Framtiden i våre hender, Utviklingsfondet, Norsk klimastiftelse, Regnskogsfondet, Grønn Hverdag, Spire, Changemaker, Klimavalg 2013, Besteforeldreaksjonen, KFUK-KFUM Global, FOKUS - Forum for Kvinner og Utvikling, Norges Bygdekvinnelag, Energi Norge, Norwea, Småkraftforeningen, Norsk bioenergiforenin,g Norsk teknologi, Norsk Geofysisk Forening, Byggenæringens Landsforening, Grønn Byggallianse, Schneider Electric, Norges bygg- og eiendomsforening, Utdanningsforbundet, Norsk Lokomotivmannsforbund, Rådgivende Ingeniørers Forening, Norges Bondelag, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Kirkens Nødhjelp, Norsk Varmepumpeforening, Unge Høyre, Unge Venstre, Krf, Grønn Ungdom, Rød Ungdom, Mellomkirkelig råd for den Norske Kirke v/ Berit Hagen Agøy.

I tillegg har en rekke enkeltpersoner undertegnet oppropet.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Per Skorge.