Krever ny gjennomgang av rovviltforliket

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Stoler ikke på NINA og ber departementet hente inn landbrukskompetanse for å vurdere rovdyrkonsekvensene for norsk matproduksjon og berørte lokalsamfunn.

Lars Petter Bartnes har sammen med lederne for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit sendt brev til klima- og miljøministeren og bedt om ei uavhengig evaluering av rovviltforliket.

I et brev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft ber Norges Bondelag, Norsk Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit om ei grundig og helhetlig vurdering av rovviltforliket. Rovviltforliket ble vedtatt av Stortinget i 2011 og har en bestemme om at den regionale forvaltninga og de regionane bestandsmålene skal evalueres innen fem år.

Bondeorganisasjonene mener det er på høy tid med ei slik evaluering.

Må utrede konsekvensene for norsk matproduksjon

- Det har vist seg at det over store deler av landet ikke har latt seg gjøre å opprettholde beitenæringen, verken i rovviltprioriterte eller i beiteprioriterte områder. Dette skyldes i vesentlig grad at rovvilttrykket i de fylkene som har størst rovvilttetthet har vært for høyt. I lys av den todelte målsettingen om beitedyr, reindrift og rovvilt mener våre organisasjoner det er helt avgjørende med en bred evaluering av rovviltforliket, skriver Lars Petter Bartnes og lederne for de andre fagorganisasjonene i brevet.

Norges Bondelag og de andre organisasjonene mener ei evaluering av rovviltforvaltninga må omfatte ei helhetlig vurdering av rovviltpolitikken og konsekvenser for potensialet for norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Det må også utredes hvordan gjennomføringa av rovviltforliket påvirker berørte lokalsamfunn. Både nasjonale bestandsmål og regional fordeling av disse må vurderes.

Stoler ikke på NINA

Organisasjonene krever også  tung landbruksfaglig forskningskompetanse i evalueringa, og at NINA (Norsk institutt for naturforskning) ikkje skal ha hovedansvar for evalueringa.

-  NINA er svært nært knyttet til miljøvernmyndighetene og rovviltforvaltningen, både som premissleverandør og i utforming av forvaltningen. Med bakgrunn i dette mener Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit at NINA, av habilitetsmessige årsaker, ikke kan være hovedansvarlig for å gjennomføre en slik evaluering alene, skriver lederne i de tre organisasjonene i brevet som ble oversendt Klima- og miljødepartementet i dag.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere