Krever mat på norske ressurser

Publisert 20.03.2015
  • Tips en venn om denne siden

Miljø- og landbruksorganisasjoner krever at framtidens norske matproduksjon må basere seg på norske ressurser.

Fr v., Lars Petter Bartnes Bondelaget, Gunn Jorunn Sørum Bygdeungdomslaget, Mari Gjengedal Spire, Gaute Eiterjord Natur og Ungdom, Lars Haltbrekken Naturvernforbundet

Gjennom kampanjen Soyalandet ønsker Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon Spire å sette fokus på importen av soya til landbruket i Norge. Organisasjonen tok også initiativet til et felles krav til politikerne om at framtidens matproduksjon ikke må basere seg på en ytterligere økning i importen, men at maten i størst mulig grad baseres på norsk korn, gras og beite. Norges Bondelag er en av de som stiller seg bak denne målsettingen.

- En bærekraftig og framtidsrettet norsk matproduksjon må ha som mål at vi klarer å utnytte våre egne ressurser på en best mulig måte. Da kan vi ikke sette oss i en situasjon hvor det blir lønnsomt å bytte ut norsk korn, gras og beite med importert soya. Prinsippet om at maten skal produseres der jorda ligger er en forutsetning for viktig verdiskaping og tusenvis av arbeidsplasser fra et landbruk over hele Norge, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Femdelt krav

Kravene til politikerne er formulert slik.

1: Det må stimuleres til økt kornproduksjon og mindre soyaimport, samtidig som bøndenes inntekt ivaretas

2: Det må lønne seg å bruke norske grovfôr- og beiteressurser, og de må utnyttes bedre

3: Forbrukerne må oppmuntres til å kjøpe mat laget på norske ressurser

4: Staten må stimulere til økt forskning og næringsutvikling for norsk fôrproduksjon

5: Matvareprisene må reflektere de reelle produksjonskostnadene

Vil vurdere løsninger

Også Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Bygdeungdomslaget stiller seg bak kravene. Spire lanserer også en rekke forslag til hvordan målene kan nås. Det handler blant annet om en vesentlig økning i kornpriser, beitetilskudd og arealtilskudd. 

- Vi vil berømme initiativet fra Spire. Dette er et viktig tema, og noe som organisasjonen vår blir stadig mer opptatt av.  Når det gjelder de konkrete forslagene til løsning går det inn i det vi skal forhandle om denne våren. Dette blir derfor interessante innspill som vi tar med oss inn i de prosessene vi skal ha før vi utformer det endelige kravet, sier Bartnes.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere