- Krevende oppgave

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes

- Statens tilbud omfordeler midler mellom produksjonene, uten å satse på noen. Det gir et krevende utgangspunkt for forhandlinger.

Det sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes om statens tilbud til årets jordbruksforhandlinger. Gjennom de årlige jordbruksforhandlingene legger landbruket og staten rammene for hvordan landbruket skal drives og hvordan maten skal produseres i framtida.

- Jeg opplever at dette er et krevende tilbud for hele landbruket. Når man tar penger fra en produksjon og gir til en annen, eller flytter midler mellom ulike deler av landet, er ikke det ei satsing på landbruket. Det gir bare større uforutsigbarhet for flere, mener Bartnes.

Går igjennom tilbudet nå

Tilbudet ble lagt fram fredag 5. mai, og Norges Bondelags forhandlingsutvalg har brukt helga på å gå igjennom det.

- Et viktig mål for både landbruket og Stortinget er å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper. Da må landbruket oppnå ei inntektsutvikling som er kronemessig lik andre grupper. Å sikre denne inntektsveksten er avgjørende for å holde jordbruksarealene i drift og opprettholde mangfoldet i norsk landbruk, med gårder av ulik størrelse over hele landet, sier Bartnes.

- Når regjeringa tilbyr bøndene en inntektsvekst som er halvparten så stor som inntektsveksten til andre grupper, går det i motsatt retning. Det er krevende, understreker han.

Uavklart om den videre gangen

Lars Petter Bartnes vil ikke sammenligne årets tilbud med tilbud fra tidligere jordbruksforhandlinger.

- Hvert jordbruksoppgjør er unikt, med vidt forskjellige utgangspunkt. I år forhandler vi bare to uker etter at Stortinget har behandla jordbruksmeldinga. Jordbruksoppgjøret skal blant annet ta høyde for å dekke den generelle kostnadsveksten i samfunnet. Kostnadsveksten er forventa å bli høyere i 2018 som er det året vi forhandler for, og det må også gjenspeiles i jordbruksavtalen, sier Lars Petter Bartnes som foreløpig ikke kan si noe om den videre gangen i årets jordbruksoppgjør.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere