- Krevende oppgave

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes

- Statens tilbud omfordeler midler mellom produksjonene, uten å satse på noen. Det gir et krevende utgangspunkt for forhandlinger.

Det sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes om statens tilbud til årets jordbruksforhandlinger. Gjennom de årlige jordbruksforhandlingene legger landbruket og staten rammene for hvordan landbruket skal drives og hvordan maten skal produseres i framtida.

- Jeg opplever at dette er et krevende tilbud for hele landbruket. Når man tar penger fra en produksjon og gir til en annen, eller flytter midler mellom ulike deler av landet, er ikke det ei satsing på landbruket. Det gir bare større uforutsigbarhet for flere, mener Bartnes.

Går igjennom tilbudet nå

Tilbudet ble lagt fram fredag 5. mai, og Norges Bondelags forhandlingsutvalg har brukt helga på å gå igjennom det.

- Et viktig mål for både landbruket og Stortinget er å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper. Da må landbruket oppnå ei inntektsutvikling som er kronemessig lik andre grupper. Å sikre denne inntektsveksten er avgjørende for å holde jordbruksarealene i drift og opprettholde mangfoldet i norsk landbruk, med gårder av ulik størrelse over hele landet, sier Bartnes.

- Når regjeringa tilbyr bøndene en inntektsvekst som er halvparten så stor som inntektsveksten til andre grupper, går det i motsatt retning. Det er krevende, understreker han.

Uavklart om den videre gangen

Lars Petter Bartnes vil ikke sammenligne årets tilbud med tilbud fra tidligere jordbruksforhandlinger.

- Hvert jordbruksoppgjør er unikt, med vidt forskjellige utgangspunkt. I år forhandler vi bare to uker etter at Stortinget har behandla jordbruksmeldinga. Jordbruksoppgjøret skal blant annet ta høyde for å dekke den generelle kostnadsveksten i samfunnet. Kostnadsveksten er forventa å bli høyere i 2018 som er det året vi forhandler for, og det må også gjenspeiles i jordbruksavtalen, sier Lars Petter Bartnes som foreløpig ikke kan si noe om den videre gangen i årets jordbruksoppgjør.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere