Krevende førsteslått i store deler av landet

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Rundballing på Mustadseter

Mye regn og lite varme gjør at bønder i flere deler av landet nå melder om svært krevende forhold under førsteslåtten og mulighet for omfattende avlingsskade.

Været har gjort det vanskelig å høste inn graset i store deler av landet. Mange bønder frykter for lite gras og dårlig fôrkvalitet. Bekymringsmeldingene kommer særlig fra bønder på Vestlandet og deler av Trøndelag.

- Nedbørsforholdene under første slått er de verste på 70 år. Det betyr at mye gras som skulle vært slått for 1-2 uker siden fortsatt står i påvente av bedre vær, sier Anders Felde, leder i Sogn og Fjordane Bondelag.

Mange bønder vil sannsynligvis bli tvunget til å slå gras med lav fôrverdi for å ha håp om en andre slått senere på sommeren. Flere bønder blant annet i Troms og deler av Hedmark melder også om dårlige avlinger på grunn av overvintringsskader.

Skadeerstatning for avlingssvikt

Det kan gis erstatning til jord- og hagebruksforetak med avlingssvikt som skyldes klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot. Det er først ved avling under 70 % av normalen at den offentlige ordningen vil gjelde. Det er bare mengdetap som kan erstattes.

En av hovedreglene i erstatningsforskriften er at kvalitetstap ikke dekkes, med unntak av spesielle skader i frukt- og bærproduksjon. Avlingssvikt i grovfôrproduksjon til egne husdyr måles opp mot den fastsatte normavlingen i kommunen.  

Så fort du oppdager skade på årets avling må du melde skaden til kommunen  ”uten ugrunnet opphold”.  Meld derfor ifra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått. Les mer om erstatning for avlingsskade 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere