Krevende førsteslått i store deler av landet

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Rundballing på Mustadseter

Mye regn og lite varme gjør at bønder i flere deler av landet nå melder om svært krevende forhold under førsteslåtten og mulighet for omfattende avlingsskade.

Været har gjort det vanskelig å høste inn graset i store deler av landet. Mange bønder frykter for lite gras og dårlig fôrkvalitet. Bekymringsmeldingene kommer særlig fra bønder på Vestlandet og deler av Trøndelag.

- Nedbørsforholdene under første slått er de verste på 70 år. Det betyr at mye gras som skulle vært slått for 1-2 uker siden fortsatt står i påvente av bedre vær, sier Anders Felde, leder i Sogn og Fjordane Bondelag.

Mange bønder vil sannsynligvis bli tvunget til å slå gras med lav fôrverdi for å ha håp om en andre slått senere på sommeren. Flere bønder blant annet i Troms og deler av Hedmark melder også om dårlige avlinger på grunn av overvintringsskader.

Skadeerstatning for avlingssvikt

Det kan gis erstatning til jord- og hagebruksforetak med avlingssvikt som skyldes klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot. Det er først ved avling under 70 % av normalen at den offentlige ordningen vil gjelde. Det er bare mengdetap som kan erstattes.

En av hovedreglene i erstatningsforskriften er at kvalitetstap ikke dekkes, med unntak av spesielle skader i frukt- og bærproduksjon. Avlingssvikt i grovfôrproduksjon til egne husdyr måles opp mot den fastsatte normavlingen i kommunen.  

Så fort du oppdager skade på årets avling må du melde skaden til kommunen  ”uten ugrunnet opphold”.  Meld derfor ifra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått. Les mer om erstatning for avlingsskade 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere