Været har gjort det vanskelig å høste inn graset i store deler av landet. Mange bønder frykter for lite gras og dårlig fôrkvalitet. Bekymringsmeldingene kommer særlig fra bønder på Vestlandet og deler av Trøndelag.

- Nedbørsforholdene under første slått er de verste på 70 år. Det betyr at mye gras som skulle vært slått for 1-2 uker siden fortsatt står i påvente av bedre vær, sier Anders Felde, leder i Sogn og Fjordane Bondelag.

Mange bønder vil sannsynligvis bli tvunget til å slå gras med lav fôrverdi for å ha håp om en andre slått senere på sommeren. Flere bønder blant annet i Troms og deler av Hedmark melder også om dårlige avlinger på grunn av overvintringsskader.

Skadeerstatning for avlingssvikt

Det kan gis erstatning til jord- og hagebruksforetak med avlingssvikt som skyldes klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot. Det er først ved avling under 70 % av normalen at den offentlige ordningen vil gjelde. Det er bare mengdetap som kan erstattes.

En av hovedreglene i erstatningsforskriften er at kvalitetstap ikke dekkes, med unntak av spesielle skader i frukt- og bærproduksjon. Avlingssvikt i grovfôrproduksjon til egne husdyr måles opp mot den fastsatte normavlingen i kommunen.  

Så fort du oppdager skade på årets avling må du melde skaden til kommunen  ”uten ugrunnet opphold”.  Meld derfor ifra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått. Les mer om erstatning for avlingsskade