Krevende forslag fra ny regjering

Publisert 07.10.2013
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringa Solberg la i kveld frem sin politiske plattform - den inneholdt flere punkter som vil bli krevende for det norske landbruket.

Overskriftene fra samarbeidserklæringen om lønnsomhet og forutsigbarhet er gjentatt. Regjeringen vil også styrke sjølforsyningsgraden av beredskapsmessige hensyn. Norges Bondelag mener dette er gode målsettinger, men at det kan bli svært krevende å nå disse med det settet av virkemidler som det legges opp til.

Kan bli tøft for de minste

Regjeringen ser i liten grad ut til å ha tatt inn over seg at produktivitetsveksten i norsk landbruk er på 6% pr år og langt høyere enn i de fleste andre næringer. Erklæringen kan tyde på at regjeringen ønsker å forsere nedleggingen av bruk. Dette vil kunne gå hardt ut over landbruket i regioner med små gårder som en finner bl.a. på Vestlandet, i Agder, Telemark og Nord-Norge. At regjeringen ønsker å skille landbruks- og distriktspolitikken i større grad, vil kunne forsterke dette.

Vil svekke beskyttelsen av landbruksvarer

Regjeringen understreker at tollvernet er viktig for lønnsomheten i matproduksjon, men sier samtidig at tollvernet bør reduseres av hensyn til forbrukerne og industrien. I denne sammenheng er det grunn til å minne om at andelen av husholdningsinntekten som brukes på mat er ca 11% og blant de laveste i Europa.  
 
Norges Bondelag ser positivt på at det legges opp til en fondsordning for landbruket som kan stimulere til investeringer.

Håper på god dialog 

Regjeringsplattformen er åpenbart en fellesnevner mellom de to blå partiene. Stortinget vil kunne spille en stor rolle i forhold til den endelige utformingen av landbrukspolitikken. Vi ønsker en  god dialog med regjeringen og forventer at det blir gjort grundige konsekvensvurderinger før endringer blir vedtatt.
 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere