Krev ny behandling av 70 rovdyrsaker

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag møtte miljøvernministeren onsdag. Krevde ny behandling av 70 rovdyrsaker.

Onsdag møtte Norges Bondelag miljøvernminister Tine Sundtoft for å kreve ny behandling av 70 rovdyrsaker med bakgrunn i Krokann-dommen. Årsaka er at Miljødirektoratet har gitt fleire bønder avslag på å få realitetsbehandla klage på rovdyrerstatning, basert på prinsippa fastsett i Krokann-dommen. Det er Norges Bondelag som har bedd om møtet.

Les heile brevet frå landbruksorganisasjonane.

- Krokann-dommen er ei pilotsak der dommen skal ha mykje å seie for korleis forvaltninga skal praktisere erstatningsforskrifta. Når det ikkje blir gjort må den politiske leiinga ta grep, sa styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner før møtet onsdag.

Forventar endring

Einar FrognerKrokann-dommen pålegg miljøforvaltninga å dempe krava til dokumenterte tap i besetninga for å utbetale erstatning for rovdyrskade. Sauebonde Ola Krokann fekk i Sør-Trøndelag Tingrett medhald i at han skulle hatt rovdyrerstatning for fleire tapte sauar enn han fekk for beitesesongen 2008. Staten meinte saksforholdet var prinsipielt, og anka saka til lagmannsretten. Krokann fekk også medhald der, og dommen vart dermed ståande.

Einar Frogner stilter i møtet med miljøvernministeren onsdag, i lag med representantar frå Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.Han hadde i forkant av møtet store forventningar om at statsråden skal ta reelle grep i saka.

- Den sitjande regjeringa har gitt uttrykk for at dei vil endre rovdyrpolitikken og få ned konfliktnivået. Ikkje å følgje opp ein prinsipiell dom, er ikkje å få ned konfliktnivået, seier Frogner.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere