Fra fjorårets forhandlingsstart, Bondelagsleder Nils T. Bjørke og Småbrukarlagets leder Merete Furuberget. Bak Bondelagets første nestleder Berit Hundåla og andre nestleder Brita Skallerud, foto: Guro Bjørnstad.

Her kan du laste ned:

Kravdokumentet
Fordelingsskjema

Se også: Jordbruksoppgjøret 2013

Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag har siden tirsdag brukt tiden til å sy sammen et felles dokument som inngang til årets jordbruksforhandlinger. Dokumentet vil inneholde hva faglaga i jordbruket mener skal til av økte priser og overføringer for at jordbruket skal møte kravene de folkevalgte stiller til næringa, for eksempel i form av landbruks- og matmeldinga "Velkommen til bords".

Overleveringen vil skje fredag 26. april kl. 1000 i Landbruks- og matdepartementet i Oslo. Pressekonferransen starter 11.00.

Timeplanen for forhandlingene forteller at staten skal presentere sitt tilbud 7. mai mens forhandlingene skal være avsluttet 16. mai.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Leder Nils T. Bjørke og kommunikasjonssjef  Ragna Kronstad.

Følg #oppgjøret på Twitter.