Kornøkonomien sentral på Kornkonferansen

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Økonomien i kornproduksjonen blir et sentralt tema på Kornkonferansen 2013 - 4. mars. Her er veien til påmelding!

Kornkonferansen arrangeres av Norske Felleskjøp og Norges Bondelag. Konferansen har som mål å spre informasjon om politiske og markedsmessige forhold i forbindelse med korn, kraftfôr, matmel og bakevarer. Konferansen 2013 finner sted i Oslo Kongressenter, Arbeidersamfunnets plass i Oslo.

Innledere på Kornkonferansen 2013 er

 • Svein Stubberud, leder av kornutvalget i Norges Bondelag,
 • Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag,
 • Lars Fredrik Stuve, adm. direktør i Norske Felleskjøp,
 • Trygve Slagsvold Vedum, Landbruks- og matminister,
 • Einar Enger, styreleder i Norske Felleskjøp,
 • Gustav Grøholt, nestleder i Felleskjøpet Agri.
 • Anne Kjersti Uhlen, professor på Universitetet for miljø- og biovitenskap,
 • Lars Reitan, byggforedler hos Graminor,
 • Hans Stokke, konsernsjef Felleskjøpet Agri,
 • Jørn Rolfsen, Direktør Statens Landbruksforvaltning,
 • Torun Nordbø, daglig leder Opplysningskontoret for brød og korn,
 • Olav Kolstad, advokat og medlem av lovutalget for god handelsskikk.

Andre nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, skal være ordstyrer under konferansen.

Program og påmelding til kornkonferansen 2013.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere