Kornkonferansen arrangeres av Norske Felleskjøp og Norges Bondelag. Konferansen har som mål å spre informasjon om politiske og markedsmessige forhold i forbindelse med korn, kraftfôr, matmel og bakevarer. Konferansen 2013 finner sted i Oslo Kongressenter, Arbeidersamfunnets plass i Oslo.

Innledere på Kornkonferansen 2013 er

 • Svein Stubberud, leder av kornutvalget i Norges Bondelag,
 • Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag,
 • Lars Fredrik Stuve, adm. direktør i Norske Felleskjøp,
 • Trygve Slagsvold Vedum, Landbruks- og matminister,
 • Einar Enger, styreleder i Norske Felleskjøp,
 • Gustav Grøholt, nestleder i Felleskjøpet Agri.
 • Anne Kjersti Uhlen, professor på Universitetet for miljø- og biovitenskap,
 • Lars Reitan, byggforedler hos Graminor,
 • Hans Stokke, konsernsjef Felleskjøpet Agri,
 • Jørn Rolfsen, Direktør Statens Landbruksforvaltning,
 • Torun Nordbø, daglig leder Opplysningskontoret for brød og korn,
 • Olav Kolstad, advokat og medlem av lovutalget for god handelsskikk.

Andre nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, skal være ordstyrer under konferansen.

Program og påmelding til kornkonferansen 2013.