Konferansen har som mål å spre informasjon om politiske og markedsmessige forhold i forbindelse med korn, kraftfôr, matmel og bakevarer.

MELD DEG PÅ HER

Ordstyrere: Sigrid Hjørnegård og Anne J. Skuterud

Program

09:15 : Velkommen ved ordstyrer

09:25: Politiske mål for norsk kornproduksjon ved landbruks- og matminister Sandra Borch

09:45: Norsk kornproduksjon mot 2030 - Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag

10:05: Oppsummerende samtale - hvor skal vi og hvordan kommer vi dit? Sandra Borch, Anne J. Skuterud og Bjørn Gimming

10:20: Pause

10:40: Hovedfunn i rapport fra Matkornpartnerskapet "Markedet for norsk matkorn" - Amund Dønnum, Matkornselskapet

10:50: Norsk matkorn kan gi et godt norsk matmel! - Anne Kjersti Uhlen, professor, NMBU

11:05: Kornfordelingens bidrag til sikker matforsyning, bærekraft og klima - Kristin Børresen, adm.dir. Graminor

11:20: Norsk matkorn og norske brød - forbrukerholdninger og trender - Håvard Ose, Head of Analytics & Insights i Mediacom

11:30: LUNSJ

12:15: Introduksjon til ny økt ved ordstyrer

12:25: Felleskjøpets nye strategi - økt verdiskapning på norsk korn - Svenn Ivar Fure, konsernsjef FKA

12:40: Høye ambisjoner for norskandel i fôr - Geir Langseth, direktør kraftfôr FKA

12:55: Konkurranseforholdet mellom bygg og vårhvete - Einar Strand, NLR

13:10: Økt proteininnhold i bygg - et mer bærekraftig norsk landbruk (fra forskningsprosjektet ProteinBAR) - Morten Lillemo, professor, NMBU

13:25: PAUSE

13:45: Produktmuligheter og råvareønsker - hvordan skal norsk kornproduksjon være relevant - Roar Bjørkeli, Norgesmøllene

14:00: Norske brød og bakeverk - en bakers ønsker til norsk kornproduksjon - Amund Skrutvold, Bakehuset

14:15: Bærekraft, lønnsomhet og avling - muligheter sett fra traktorsetet - Ole Kristian Bergerud, leder i Østfold Bondelag

14:30: Hvordan kan norsk kornproduksjon spille markedsaktørene gode framover? Navn kommer

14:45: Oppsummerende refleksjon; Er det sammenheng mellom mål, strategier og forventninger? Arne Elias Østerås, bonde og styremedlem FKA, og Anders Klaseie, bonde og leder i kornutvalget i Norges Bondelag.

15:05: Vel hjem! Ordstyrer