Kornkonferanse med klimafokus

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bærekraft og klima, både i globalt og lokalt perspektiv blir tema på kornkonferansen som Norges Bondelag arrangerer sammen med Norske Felleskjøp.

- I Norge er det politisk enighet om å øke matproduksjonen. Dette må skje på norske fôrressurser, og der spiller kornproduksjon en nøkkelrolle. Vi ønsker å øke den nasjonale matproduksjonen på en bærekraftig måte som gjør oss minst mulig sårbare for klimaendringer og forsyningen på verdensmarkedet, sier Hans Edvard Torp som er leder i kornutvalget i Norges Bondelag.

Bærekraft og klima, både i globalt og lokalt perspektiv blir tema på kornkonferansen som Norges Bondelag arrangerer sammen med Norske Felleskjøp mandag 26. januar.

Profilerte innledere

Det er flere kjente navn blant innlederne. Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre er utfordra til å holde et innlegg om matsikkerthet, sjølforsyning og bærekraft, før Kristin Halvorsen, direktør i Cicero, vil snakke om hva klimaendringer betyr for global matproduksjon. Terje Knutsen fra Yara og Odd Magne Harstad fra NMBU skal også innlede i den første bolken om bærekraft og klima.

- Det er spennende at ledere i politiske partier og for klimaforskningen nå setter seg grundig inn i mat- og landbrukspolitikken. Det er forskningen i samarbeid med politiske rammevilkår og de flinke bøndene som skal sørge for trygg og nok mat til forbrukerne. Disse temaene håper jeg vi får belyst av innlederne på kornkonferansen, sier Hans Edvard Torp.

Kvalitetsbevisste kornbønder

Sjøl er han en av innlederne i konferansens andre bolk, som handler om kvalitetsbevisste kornbønder. Her vil også Kristen Bartnes i Felleskjøpet Agri, Knut Røflo i Felleskjøpet Fôrutvikling, og Gunnar Bakke og Torunn Nordbø, daglig leder Baker- og konditorbransjens landsforening og Opplysningskontoret for brød og korn, innlede. Ordstyrere for dagen er leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og direktør i Norske Felleskjøp, Lars Fredrik Stuve.

Ikke bare for kornbønder

- Jeg oppfordrer alle som har mulighet til å melde seg på. Kornkonferansen er ikke forbeholdt de som produserer korn, men gir viktige innspill på hvordan hele landbruket kan tilpasse seg klimaendringer, sier Hans Edvard Torp.

Kornkonferansen arrangeres årlig av Norske Felleskjøp og Norges Bondelag. Kornkonferansen har som mål å spre informasjon om politiske og markedsmessige forhold i forbindelse med korn, kraftfôr, matmel og bakevarer.

Meld deg på Kornkonferansen innen 15. januar her.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere