Kornkonferanse med klimafokus

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bærekraft og klima, både i globalt og lokalt perspektiv blir tema på kornkonferansen som Norges Bondelag arrangerer sammen med Norske Felleskjøp.

- I Norge er det politisk enighet om å øke matproduksjonen. Dette må skje på norske fôrressurser, og der spiller kornproduksjon en nøkkelrolle. Vi ønsker å øke den nasjonale matproduksjonen på en bærekraftig måte som gjør oss minst mulig sårbare for klimaendringer og forsyningen på verdensmarkedet, sier Hans Edvard Torp som er leder i kornutvalget i Norges Bondelag.

Bærekraft og klima, både i globalt og lokalt perspektiv blir tema på kornkonferansen som Norges Bondelag arrangerer sammen med Norske Felleskjøp mandag 26. januar.

Profilerte innledere

Det er flere kjente navn blant innlederne. Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre er utfordra til å holde et innlegg om matsikkerthet, sjølforsyning og bærekraft, før Kristin Halvorsen, direktør i Cicero, vil snakke om hva klimaendringer betyr for global matproduksjon. Terje Knutsen fra Yara og Odd Magne Harstad fra NMBU skal også innlede i den første bolken om bærekraft og klima.

- Det er spennende at ledere i politiske partier og for klimaforskningen nå setter seg grundig inn i mat- og landbrukspolitikken. Det er forskningen i samarbeid med politiske rammevilkår og de flinke bøndene som skal sørge for trygg og nok mat til forbrukerne. Disse temaene håper jeg vi får belyst av innlederne på kornkonferansen, sier Hans Edvard Torp.

Kvalitetsbevisste kornbønder

Sjøl er han en av innlederne i konferansens andre bolk, som handler om kvalitetsbevisste kornbønder. Her vil også Kristen Bartnes i Felleskjøpet Agri, Knut Røflo i Felleskjøpet Fôrutvikling, og Gunnar Bakke og Torunn Nordbø, daglig leder Baker- og konditorbransjens landsforening og Opplysningskontoret for brød og korn, innlede. Ordstyrere for dagen er leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og direktør i Norske Felleskjøp, Lars Fredrik Stuve.

Ikke bare for kornbønder

- Jeg oppfordrer alle som har mulighet til å melde seg på. Kornkonferansen er ikke forbeholdt de som produserer korn, men gir viktige innspill på hvordan hele landbruket kan tilpasse seg klimaendringer, sier Hans Edvard Torp.

Kornkonferansen arrangeres årlig av Norske Felleskjøp og Norges Bondelag. Kornkonferansen har som mål å spre informasjon om politiske og markedsmessige forhold i forbindelse med korn, kraftfôr, matmel og bakevarer.

Meld deg på Kornkonferansen innen 15. januar her.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere