Kornbøndene vil fortsette

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Dårlige kornhøster til tross, 56 prosent av kornbøndene vil drive videre som i dag.

Illustrasjonsfoto: Mats Olsen.Kornhøsten 2011 var vanskelig, særlig for kornbøndene på Østlandet. I en undersøkelse Landbrukets Utredningskontor har gjort for Norske Felleskjøp. Felleskjøpet Agri, Norges Bondelag og Yara, svarer 56 av produsentene at de vil drive videre som i dag.

Flest på Østlandet som vil avvikle

Under ti prosent (8,9 prosent) svarer at de vil avvikle kornproduksjonen. Optimismen er større i Trøndelag enn på Østlandet. Mens 11 prosent av gårdbrukerne på Østlandet oppgir at de vil avvikle, gjelder det samme fire prosent i Trøndelag.

Avvikling er utleie

Flesteparten (38,5 prosent) av de som vil avvikle kornproduksjonen vil gjøre det i form av å leie bort jorda.

Økt produksjon på leid jord

17 prosent oppgir av de il drive et større areal, og de som vil utvide produksjonen regner med at de først og fremst vil leie jord av andre.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere