Illustrasjonsfoto: Mats Olsen.Kornhøsten 2011 var vanskelig, særlig for kornbøndene på Østlandet. I en undersøkelse Landbrukets Utredningskontor har gjort for Norske Felleskjøp. Felleskjøpet Agri, Norges Bondelag og Yara, svarer 56 av produsentene at de vil drive videre som i dag.

Flest på Østlandet som vil avvikle

Under ti prosent (8,9 prosent) svarer at de vil avvikle kornproduksjonen. Optimismen er større i Trøndelag enn på Østlandet. Mens 11 prosent av gårdbrukerne på Østlandet oppgir at de vil avvikle, gjelder det samme fire prosent i Trøndelag.

Avvikling er utleie

Flesteparten (38,5 prosent) av de som vil avvikle kornproduksjonen vil gjøre det i form av å leie bort jorda.

Økt produksjon på leid jord

17 prosent oppgir av de il drive et større areal, og de som vil utvide produksjonen regner med at de først og fremst vil leie jord av andre.