Korn- og kraftfôrpolitikk på Kornkonferansen 2014

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug møter Bondelagsleder Nils T. Bjørke om korn- og kraftfôrpolitikk på Kornkonferansen 2014.

Konferansen finner sted 29. januar på Oslo Kongressenter, og bak konferansen står Norske Felleskjøp og Norges Bondelag.

Programmet for konferansen strekker seg fra korn- og kraftfôrpolitikk, jordvern og beredskap, proteinkvaliteter til mat og fôr til næringsmiddelindustri og industriens behov for norske råvarer.

Innlederne på konferansen er blant annet:

  • Bondelagsleder Nils T. Bjørke,
  • Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug,
  • Landbruksdirektør Tore Bjørkeli,
  • Adm. direktør Lars Fredrik Stuve,
  • Adm. direktør Knut Røflo,
  • Markedssjef Kristian Thunes,
  • Hveteforedler Jon Arne Diseth,
  • Direktør Håkon Mageli,
  • Bonde Tor Jacob Solberg.

Her leser du HELE programet for Kornkonferansen 2014.

Påmelding

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere