- Korn er en grunnstein i landbrukspolitikken

Publisert 29.01.2014
  • Tips en venn om denne siden

- Regjeringen ønsker sjølforsyning av mat av beredskapshensyn. Da må jordbruksarealene holdes i drift, sier Nils T. Bjørke.Sammendrag av Nils T. Bjørkes fremlegg under Kornkonferansen 2014:.

Her leser du programet for Kornkonferansen 2014.

- Nedgangen i kornproduksjonen må stoppes. I år var kornavlinga den laveste på 37 år. Vi ser at regjeringens snakk om kostnadsreduksjoner bekymrer bøndene.

- Regjeringa ønsker høyest mulig sjølforsyning av mat av beredskapshensyn. Korn er en grunnstein i landbrukspolitikken, men bare 1,3% av norsk areal egner seg til kornproduksjon. Den eneste reelle beredskapen er å holde jordbruksarealene i drift, sier Bjørke.

Mål for økt matproduksjon
Norges Bondelag, regjeringen og Stortingets næringskomiteens mål for matproduksjonen er som følger:

Norges Bondelag:
Økt matproduksjon på norske ressurser – i takt med folkeveksten

Regjeringserklæringen:
Høyest mulig sjølforsyning av mat av beredskapshensyn

Samlet næringskomité:
Økt matproduksjon med intensjon om økt sjølforsynig.

- Næringskomiteen går egentlig lengst – de har en intensjon om økt sjølforsyning. Våre medlemmer er beredt til å bidra til å nå disse målene, forutsetningene er at vi får vilkår som gjør det attraktivt å være en god bonde. Vi var ikke enige med de rødgrønne om at deres tilbud til bøndene var tilstrekkelig for å nå disse målene i 2012 og markerte dette tydelig ved å ikke gå i forhandlinger. I 2013 gikk vi et skritt i retning og fikk tetta en del av inntektsgapet til andre yrkesgrupper. Det er en forutsetning for å nå målene og sikre rekruttering til næringa, sier Bjørke.

- Korn er en grunnstein i landbrukspolitikken
- Svingningene i selvforsyningsgraden varierer i all hovedsak med matkornandelen. Korn er en grunnstein i landbrukspolitikken, men må dyrkes der forholda ligg til rette. Kun 1,3% av Norges areal egner seg til å dyrke matkorn.

Landbruket vil ikke dyrke genmodifiserte planter til mat eller fôr eller ta i bruk genmodifiserte husdyr i matproduksjon. Vi vil forsøke å unngå bruk av genmodifiserte råvarer.
 
Økt lønnsomhet for bonden?
-  GMO-fri mat og mat på norske ressurser har en pris. Regjeringa har signalisert at de ønsker et kostnadseffektivt landbruk. Det er motstridene til hva vi har sett til nå. Dieselavgifta er satt opp og endringer i arveavgifta øker skatten ved eiendomsoverdragelser mye. Vi er også sterkt i tvil om oppheving av eiendomskonsesjoner vil komme den aktive bonden til gode.

- Det er også kostnader som Regjeringen ikke rår over som påvirker inntjeningen betydelig. Når gjødselprisen øker med 12 % fra nyttår gir det direkte utslag for bondens inntjening.

- Skal vi øke selvforskyningen er økt arealproduktivitet også viktig. Her må god agronomi være i fokus. Et god tiltak som reinnført av de rødgrønne var grøftetilskudd. Det forventer vi at gir resultater.

- Det er så å si ikke strukturvirkemidler i korn i dag. Arealtilskuddet er viktig for å opprettholde drifta på mindre arealer som er lite hensiktmessig med dagens maskinpark. Likevel er det lite stimulans til å øke produksjonen ved hjelpe av arealtilskudd.

- Det må være sammenheng mellom pris til kornbonden og kjøpekraften til husdyrprodusentene, sier Bjørke.

- Mye kan gjøres med god agronomi
Bjørke sier at god agronomi handler mye om at man gjør rette ting til rett tid.

- God agronomi handler om å få sådd, gjødsla, bekjempa ugras og høstet til rett tid. På den måten øker produktiviteten pr arealenhet og man bruker mindre innsatsfaktorer pr produserte enhet.

- Norges Bondelag har forventninger til at Høyre og FrP legger til rette for at selvforsyningsgrad skal øke, avslutter Bjørke.

 

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere