Konsesjonsloven en suksesshistorie

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

- Konsesjonsloven har vært en suksesshistorie, og er et viktig bidrag for å øke matproduksjonen i Norge, sa advokat Erlend Stabell Daling på et seminar om konsesjonsloven.

Advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, orienterte om hvilke konsekvener endringer i eiendomslovgivningen kan få for norsk matproduksjon. TIPS: Endre bildekvalitet til HD og bruk fullskjermsvisning.

Regjeringen og landbruksminister Sylvi Listhaug har sendt på høring et forslag om å fjerne konsesjonsloven. AgriAnalyse og Norges Bondelag arrangerte onsdag seminar om konsesjonsloven, og samlet representanter fra kommuner og Fylkesmenn landet over.

Stabell Daling stilte spørsmålet om regelverket har fungert dårlig slik landbruksministeren hevder.
- Konsesjonsloven isolerer markedet for landbrukseiendommer til de som skal produsere mat, og da får vi økt matproduksjon, presiserte Stabell Daling. – Og her er Norge ikke anderledeslandet. Mange andre land i EU har et slikt regelverk.

Lovverket fungerer

Olav Sandlund, landbruksdirektør i VestfoldLandbruksdirektøren hos Fylkesmannen i Vestfold kommenterte på om lovverket i dag fungerer.

- I Vestfold fungerer priskontrollen. Fylkesmannen innhentet alle jord- og konsesjonssaker i 2012 og vurderte at prisvurderingen var i tråd med rundskrivet. De avtalte kjøpesummene var akseptable ut fra verdien av jordbruksdrifta, påpekte landbruksdirektør Olav Sandlund.

Behov for kontroll med landbrukseiendommer

Jordbrukssjef Olav Magne Tonstad i Hå kommune på Rogaland la vekt på hva konsesjonsloven gir av positive effekter.
- Konsesjonsloven sikrer personlig eierskap til landbrukseiendommene og det er viktig, understreket Tonstad. Reglene ivaretar kjøpers interesser, de som faktisk skal inn i landbruket og hindrer en oppsamling av landbrukseiendommer på få hender.

Tonstad viste også til mulige endringer for å kunne bevare loven, og understreket at loven bør skreddersys for typiske gardsbruk.

Høringsfristen er 15. januar 2015, og mange kommuner, fylkeskommuner og Fylkesmenn skriver i disse dager høringsuttalelser.

Last ned foredragene fra seminaret:

Tor Arnesen, Østlandsforskning: Boplikt gir lys i gårdsvinduene.Resultater og refleksjoner etter en undersøkelse av boadferd blant bønder i Hedmark.

Presentasjon av Erlend Stabell Daling, Norges Bondelag.

Priskontroll og erfaring fra kommunene v/Jordbrukssjef Olav Magne Tonstad, Hå kommune, Rogaland

Konsesjonsloven i praksis, erfaringer fra Vestfold. Olav Sandlund, landbruksdirektør

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere