Konsesjonsloven en suksesshistorie

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

- Konsesjonsloven har vært en suksesshistorie, og er et viktig bidrag for å øke matproduksjonen i Norge, sa advokat Erlend Stabell Daling på et seminar om konsesjonsloven.

Advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, orienterte om hvilke konsekvener endringer i eiendomslovgivningen kan få for norsk matproduksjon. TIPS: Endre bildekvalitet til HD og bruk fullskjermsvisning.

Regjeringen og landbruksminister Sylvi Listhaug har sendt på høring et forslag om å fjerne konsesjonsloven. AgriAnalyse og Norges Bondelag arrangerte onsdag seminar om konsesjonsloven, og samlet representanter fra kommuner og Fylkesmenn landet over.

Stabell Daling stilte spørsmålet om regelverket har fungert dårlig slik landbruksministeren hevder.
- Konsesjonsloven isolerer markedet for landbrukseiendommer til de som skal produsere mat, og da får vi økt matproduksjon, presiserte Stabell Daling. – Og her er Norge ikke anderledeslandet. Mange andre land i EU har et slikt regelverk.

Lovverket fungerer

Olav Sandlund, landbruksdirektør i VestfoldLandbruksdirektøren hos Fylkesmannen i Vestfold kommenterte på om lovverket i dag fungerer.

- I Vestfold fungerer priskontrollen. Fylkesmannen innhentet alle jord- og konsesjonssaker i 2012 og vurderte at prisvurderingen var i tråd med rundskrivet. De avtalte kjøpesummene var akseptable ut fra verdien av jordbruksdrifta, påpekte landbruksdirektør Olav Sandlund.

Behov for kontroll med landbrukseiendommer

Jordbrukssjef Olav Magne Tonstad i Hå kommune på Rogaland la vekt på hva konsesjonsloven gir av positive effekter.
- Konsesjonsloven sikrer personlig eierskap til landbrukseiendommene og det er viktig, understreket Tonstad. Reglene ivaretar kjøpers interesser, de som faktisk skal inn i landbruket og hindrer en oppsamling av landbrukseiendommer på få hender.

Tonstad viste også til mulige endringer for å kunne bevare loven, og understreket at loven bør skreddersys for typiske gardsbruk.

Høringsfristen er 15. januar 2015, og mange kommuner, fylkeskommuner og Fylkesmenn skriver i disse dager høringsuttalelser.

Last ned foredragene fra seminaret:

Tor Arnesen, Østlandsforskning: Boplikt gir lys i gårdsvinduene.Resultater og refleksjoner etter en undersøkelse av boadferd blant bønder i Hedmark.

Presentasjon av Erlend Stabell Daling, Norges Bondelag.

Priskontroll og erfaring fra kommunene v/Jordbrukssjef Olav Magne Tonstad, Hå kommune, Rogaland

Konsesjonsloven i praksis, erfaringer fra Vestfold. Olav Sandlund, landbruksdirektør

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere