Konkurranseutsetter flytting av matjord

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

I Follo ber Statens Vegvesen om pris på etablering av nye arealer med matjord og undergrunnsjord fra nedbygd vei.

- Det eneste som er avklart på dette tidspunkt er at ny dyrka mark skal etableres. Det ligger så langt ingen føringer på hvor denne dyrka marka skal ligge, eller hva slags kvalitet man har ambisjoner om, sier leder i Akershus Bondelag, Odd-Einar Hjortnæs. -  Det er uklart om Statens Vegvesen kjenner til utfordringene med å etablere dyrka mark, eller om det foreligger noen ideer angående aktuelle områder for nydyrking i Follo. Som pilotprosjekt for flytting av matjord vil denne prosessen være førende for fremtidige prosjekter ellers i landet, og Akershus Bondelag vil følge arbeidet til Statens Vegvesen nøye for å forsikre oss om at etableringen av ny dyrka mark skjer i dialog med fagmiljøer og landbruksorganisasjoner, understreker han.

Dekker det totale tap av dyrka mark

I følge Statens Vegvesen vil beslaglagt areal med dyrka mark vil beregnes totalt sett for begge de aktuelle kommunene ut fra et samfunnsmessig perspektiv.  Det innebærer ikke nødvendigvis at hver enkelt grunneier, eller hver av kommune, vil få dekket alt sitt tap av dyrka mark, men at det totale tapet av dyrka mark som følge av E-18 utbyggingen gjennom de to kommunene, skal erstattes. 

Utbygginga starter i 2016

 Statens Vegvesen starter nå arbeidet med reguleringsplan for vegtraseen. Hvis alt går etter planen kan bygginga starte i 2016. De ønsker å kjøpe planleggings – og prosjekteringstjenester for strekningen Akershus grense – Vinterbro. Dette inkluderer etablering av nye dyrkingsarealer ved hjelp av matjord og undergrunnsjord fra vegtraseen.

Du leser mer om denne saken på hjemmesidene til Akershus Bondelag

Norges Bondelags temaside jordvern

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere