Konkurranseutsetter flytting av matjord

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

I Follo ber Statens Vegvesen om pris på etablering av nye arealer med matjord og undergrunnsjord fra nedbygd vei.

- Det eneste som er avklart på dette tidspunkt er at ny dyrka mark skal etableres. Det ligger så langt ingen føringer på hvor denne dyrka marka skal ligge, eller hva slags kvalitet man har ambisjoner om, sier leder i Akershus Bondelag, Odd-Einar Hjortnæs. -  Det er uklart om Statens Vegvesen kjenner til utfordringene med å etablere dyrka mark, eller om det foreligger noen ideer angående aktuelle områder for nydyrking i Follo. Som pilotprosjekt for flytting av matjord vil denne prosessen være førende for fremtidige prosjekter ellers i landet, og Akershus Bondelag vil følge arbeidet til Statens Vegvesen nøye for å forsikre oss om at etableringen av ny dyrka mark skjer i dialog med fagmiljøer og landbruksorganisasjoner, understreker han.

Dekker det totale tap av dyrka mark

I følge Statens Vegvesen vil beslaglagt areal med dyrka mark vil beregnes totalt sett for begge de aktuelle kommunene ut fra et samfunnsmessig perspektiv.  Det innebærer ikke nødvendigvis at hver enkelt grunneier, eller hver av kommune, vil få dekket alt sitt tap av dyrka mark, men at det totale tapet av dyrka mark som følge av E-18 utbyggingen gjennom de to kommunene, skal erstattes. 

Utbygginga starter i 2016

 Statens Vegvesen starter nå arbeidet med reguleringsplan for vegtraseen. Hvis alt går etter planen kan bygginga starte i 2016. De ønsker å kjøpe planleggings – og prosjekteringstjenester for strekningen Akershus grense – Vinterbro. Dette inkluderer etablering av nye dyrkingsarealer ved hjelp av matjord og undergrunnsjord fra vegtraseen.

Du leser mer om denne saken på hjemmesidene til Akershus Bondelag

Norges Bondelags temaside jordvern

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere