Konferanse om vannforvaltning og naturmangfoldsloven

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag arrangerer konferanse for ansatte og tillitsvalgte på Gardermoen 9. og 10. oktober.
Påmeldingsfrist er 1.september, og konferansen er for tillitsvalgte og ansatte på alle nivåer i organisasjonen.

- Alle vannregionenene har nå høring på vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Høringsfristen er 31.desember. Bondelaget arrangerer denne konferansen for å styrke kompetansen i organisasjonen, og synliggjøre de utfordringene landbruket står overfor i denne sammenhengen, sier rådgiver ved næringspolitisk avdeling, Mina Mjærum Johansen.

Naturmangfoldloven som Stortinget vedtok i 2009 erstatter den gamle naturvernloven. Naturmangfoldloven er imidlertid svært omfattende og favner mye videre enn den gamle naturvernloven. Loven gir miljøvernmyndighetene fullmakter på en rekke områder til å utøve skjønn som griper inn i grunneiernes råderett. Det er derfor viktig å ha god kjennskap til naturmangfoldloven og hvordan den virker. 

Her finner du oversikt over foreløpig program.

Her finner du påmeldingsskjema (Pdf).

 

Kontaktperson er Mina Mjærum Johansen, tlf. 22 05 45 42.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere