Påmeldingsfrist er 1.september, og konferansen er for tillitsvalgte og ansatte på alle nivåer i organisasjonen.

- Alle vannregionenene har nå høring på vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Høringsfristen er 31.desember. Bondelaget arrangerer denne konferansen for å styrke kompetansen i organisasjonen, og synliggjøre de utfordringene landbruket står overfor i denne sammenhengen, sier rådgiver ved næringspolitisk avdeling, Mina Mjærum Johansen.

Naturmangfoldloven som Stortinget vedtok i 2009 erstatter den gamle naturvernloven. Naturmangfoldloven er imidlertid svært omfattende og favner mye videre enn den gamle naturvernloven. Loven gir miljøvernmyndighetene fullmakter på en rekke områder til å utøve skjønn som griper inn i grunneiernes råderett. Det er derfor viktig å ha god kjennskap til naturmangfoldloven og hvordan den virker. 

Her finner du oversikt over foreløpig program.

Her finner du påmeldingsskjema (Pdf).

 

Kontaktperson er Mina Mjærum Johansen, tlf. 22 05 45 42.