Kristin Ianssen ønsker innspill fra medlemmene.

Et utvalg ledet av 1. nestleder Kristin Ianssen jobber med å lage nytt næringspolitisk program. Her kan du laste ned programmet.

- Dette dreier seg om hvilke veivalg vi skal gjøre, og hvilken politikk vi skal kjempe for. Vi er i startfasen av arbeidet, og ønsker innspill, sier Kristin Ianssen. 

Send dine innspill på epost til infopost@bondelaget.no innen 27. oktober. 

Etter nyttår vil også lokallaga bli utfordra til å gi innspill til det nye næringspolitiske programmet i studiearbeidet foran jordbruksforhandlingene. Seinere blir det en formell høringsrunde til fylkeslagene. Men nå har du altså mulighet til å komme med din umiddelbare tilbakemelding! 

Næringspolitisk program blir vedtatt på årsmøtet på Lillehammer i juni, og setter rammene for bondelagets næringspolitikk og i hvilken retning vi ønsker landbruket skal utvikle seg. 

Foruten Kristin Ianssen som leder, består utvalget av Oddveig Gikling Bjørnå fra styret og fire fylkesledere: Erling Aas-Eng fra Hedmark, Frøydis Haugen fra Hordaland, Asgeir Slåttnes fra Troms og Erik Fløystad fra Aust-Agder.