Kom med innspill til Aksjonsutvalget

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Planleggingen av en aksjonsberedskap rundt jordbruksoppgjøret i valgåret 2017 er i gang. Fristen for innspill er 13. januar 2017.

Dette er aksjonsutvalget i Norges Bondelag: leder Einar Frogner, Oddvar Mikkelsen fylkesleder i Møre og Romsdal, Trond Ellingsbø fylkesleder i Oppland, Astrid Solberg, organisasjonssjef, Tora Voll Dombu, leder i NBU, Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef. Unni Hellebø Andreassen, organisasjonssjef i Troms er også med i utvalget.

- Vår oppgave er å vurdere og å foreslå aksjoner hvis det blir brudd i jordbruksoppgjøret i det viktige valgåret 2017, sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag og leder av Aksjonsutvalget.

- Selv om det er et mål å oppnå et resultat som gjør det mulig å inngå en avtale i jordbruksforhandlingene, skal de som forhandler på vegne av jordbruket være trygge på at det er lagt gode aksjonsplaner om det blir nødvendig å gå til brudd med staten, understreker Frogner.

Ber om innspill

Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid i løpet av senvinteren.

- Vi oppfordrer til å komme med innspill og idéer til gode aksjonstiltak, sier Einar Frogner. - Og vi tar imot forslag til aksjonsformer fra hele organisasjonen, avslutter han.

Innspill til aksjonsutvalget kan sendes til infopost@bondelaget.no.  Fristen for innspill er 13. januar 2017.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere