Kom med innspill til Aksjonsutvalget

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Planleggingen av en aksjonsberedskap rundt jordbruksoppgjøret i valgåret 2017 er i gang. Fristen for innspill er 13. januar 2017.

Dette er aksjonsutvalget i Norges Bondelag: leder Einar Frogner, Oddvar Mikkelsen fylkesleder i Møre og Romsdal, Trond Ellingsbø fylkesleder i Oppland, Astrid Solberg, organisasjonssjef, Tora Voll Dombu, leder i NBU, Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef. Unni Hellebø Andreassen, organisasjonssjef i Troms er også med i utvalget.

- Vår oppgave er å vurdere og å foreslå aksjoner hvis det blir brudd i jordbruksoppgjøret i det viktige valgåret 2017, sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag og leder av Aksjonsutvalget.

- Selv om det er et mål å oppnå et resultat som gjør det mulig å inngå en avtale i jordbruksforhandlingene, skal de som forhandler på vegne av jordbruket være trygge på at det er lagt gode aksjonsplaner om det blir nødvendig å gå til brudd med staten, understreker Frogner.

Ber om innspill

Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid i løpet av senvinteren.

- Vi oppfordrer til å komme med innspill og idéer til gode aksjonstiltak, sier Einar Frogner. - Og vi tar imot forslag til aksjonsformer fra hele organisasjonen, avslutter han.

Innspill til aksjonsutvalget kan sendes til infopost@bondelaget.no.  Fristen for innspill er 13. januar 2017.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere