Klokt forbud mot GMO-raps

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Håper på forbud av andre sorter også, sier Einar Frogner.

Illustrasjon: Demonstrasjonsplakater "Nei takk til GMO-mais. Arkivfoto: Kathrine Kleveland. - Bondelaget takker regjeringen for en klok førjulsgave med vedtaket om å forby innførsel av genmodifisert raps, og har stor foreventninger til regjeringen følger opp med avslag på de tre andre GMO-søkandene, sier Einar Frogner som er styremedlem i Norges Bondelag.

Norges Bondelag er fornøyd med regjeringens vedtak om å forby at genmodifisert raps innføres til Norge. Som en del av Nettverk for GMO-fri mat og fôr har Norges Bondelag sammen med 18 andre organisasjoner lenge jobbet for dette vedtaket. Den forbudte rapsen er genmodifisert til å tåle sprøytemidler, og dersom den blir innført i norsk natur, vil den kunne opptre som ugras i andre avlinger. Dette kan true økobalansen og naturmangfoldet. Den norske genteknologiloven omtales ofte somo verdens beste fordi den i tillegg til risiko for helse og miljø skal vektlegge samfunnsnytte, etikk og bærekraft.

- Det er flott at regjeringen gjennom sitt vedtak nå følger opp dette. Regjeringen viser til både risiko for uønsket spredning av den genmodifserte rapsen i Norge og at det heller ikke er grunnlag for å konkludere med at framstilling og bruk rapsen bidrar til en mer bærekraftig utvikling internasjonalt, sier Einar Frogner.

Håper på flere avslag

Det ligger fortsatt tre søknader om godkjenning av andre genmodifiserte organismer på vent, to genmodifserte mais og en potetsort.

- Vi håper forbudet mot den genmodifiserte rapsen baner vei for forbud av de andre sortene. Norsk landbruk ønsker ikke disse produktene og vi har heller ikke registrert noe ønske fra norske forbrukere om slike produkter, sier Einar Frogner, og oppfordrer regjeringen til å ha en føre var-holdning til GMO. 

- Dette dreier seg om et verdivalg og å være årvåken i forhold til den maten vi spiser. Vi ønsker ikke matproduksjon basert på GMO, slår Frogner fast.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere