Klokt forbud mot GMO-raps

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Håper på forbud av andre sorter også, sier Einar Frogner.

Illustrasjon: Demonstrasjonsplakater "Nei takk til GMO-mais. Arkivfoto: Kathrine Kleveland. - Bondelaget takker regjeringen for en klok førjulsgave med vedtaket om å forby innførsel av genmodifisert raps, og har stor foreventninger til regjeringen følger opp med avslag på de tre andre GMO-søkandene, sier Einar Frogner som er styremedlem i Norges Bondelag.

Norges Bondelag er fornøyd med regjeringens vedtak om å forby at genmodifisert raps innføres til Norge. Som en del av Nettverk for GMO-fri mat og fôr har Norges Bondelag sammen med 18 andre organisasjoner lenge jobbet for dette vedtaket. Den forbudte rapsen er genmodifisert til å tåle sprøytemidler, og dersom den blir innført i norsk natur, vil den kunne opptre som ugras i andre avlinger. Dette kan true økobalansen og naturmangfoldet. Den norske genteknologiloven omtales ofte somo verdens beste fordi den i tillegg til risiko for helse og miljø skal vektlegge samfunnsnytte, etikk og bærekraft.

- Det er flott at regjeringen gjennom sitt vedtak nå følger opp dette. Regjeringen viser til både risiko for uønsket spredning av den genmodifserte rapsen i Norge og at det heller ikke er grunnlag for å konkludere med at framstilling og bruk rapsen bidrar til en mer bærekraftig utvikling internasjonalt, sier Einar Frogner.

Håper på flere avslag

Det ligger fortsatt tre søknader om godkjenning av andre genmodifiserte organismer på vent, to genmodifserte mais og en potetsort.

- Vi håper forbudet mot den genmodifiserte rapsen baner vei for forbud av de andre sortene. Norsk landbruk ønsker ikke disse produktene og vi har heller ikke registrert noe ønske fra norske forbrukere om slike produkter, sier Einar Frogner, og oppfordrer regjeringen til å ha en føre var-holdning til GMO. 

- Dette dreier seg om et verdivalg og å være årvåken i forhold til den maten vi spiser. Vi ønsker ikke matproduksjon basert på GMO, slår Frogner fast.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere