Foto: Klima- og mijødepartementet

Hos Kåre Larsen og Ole-Kristian Bruserud på Skjee Samdrift i Stokke, fikk ministeren blant annet lære om den klimaeffektive NRF-kua og samarbeidet samdriften har med Greve Biogass i Tønsberg.

Årlig blir 3600 tonn møkk fra Skjee Samdrift levert til Greve Biogass. Der blir møkka om til drivstoff for busser og lastebiler. 

– De produserer biogass, så tar vi en biorest tilbake som vi gjødsler jordene våre med. Det er økonomisk gunstig for oss, men også bra for samfunnet, fortalte Kåre Larsen i Skjee Samdrift. 

Sensor på traktoren gir klimasmart gjødsling

I Buskerud besøkte statsråden gården til fylkesleder Egil Chr. Hoen.

Hoen viste blant annet fram nitrogensensoren som sørger for optimal og klimasmart gjødsling på jordet. – Sensoren måler mengden klorofyll i plantene og kan gjennom det fastslå hvordan veksten er og doserer nitrogen deretter. Det betyr at åkeren får riktig mengde gjødsel over alt. Sannsynligheten for å få matkornkvalitet øker også betraktelig, fortalte Hoen.

Fylkeslederen benytter også GPS-utstyr på traktoren. – Den gjør at jeg kjører nøyaktig der jeg skal kjøre, og gir dermed mindre jordpakking, lavere klimagassutslipp og reduserte dieselutgifter.

Statsråden fikk også høre mer om prosjektet «Klimarådgiving for gårdbrukere» som har som formål å tilby klimaråd til bønder, og å utvikle verktøy for å måle klimagassutslipp og klimakutt i landbruket.

- Prosjektet har som mål å gi bonden mer informasjon om klimasmarte grep i egen gårdsdrift, sikre at ny forskning og teknologi innen klimasmart landbruk tas raskt i bruk og å danne grunnlag for et mer systematisert utslippsregnskap for sektoren, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.  

Kåre Larsen, klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Lars Petter Bartnes