Klimaminister på fjøsbesøk

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Stripespreder, klimasmart fôring og biogass var bare noen av klimaløsningene statsråd Vidar Helgesen lærte om da han var på gårdsbesøk i Vestfold og Buskerud.

Foto: Klima- og mijødepartementet

Hos Kåre Larsen og Ole-Kristian Bruserud på Skjee Samdrift i Stokke, fikk ministeren blant annet lære om den klimaeffektive NRF-kua og samarbeidet samdriften har med Greve Biogass i Tønsberg.

Årlig blir 3600 tonn møkk fra Skjee Samdrift levert til Greve Biogass. Der blir møkka om til drivstoff for busser og lastebiler. 

– De produserer biogass, så tar vi en biorest tilbake som vi gjødsler jordene våre med. Det er økonomisk gunstig for oss, men også bra for samfunnet, fortalte Kåre Larsen i Skjee Samdrift. 

Sensor på traktoren gir klimasmart gjødsling

I Buskerud besøkte statsråden gården til fylkesleder Egil Chr. Hoen.

Hoen viste blant annet fram nitrogensensoren som sørger for optimal og klimasmart gjødsling på jordet. – Sensoren måler mengden klorofyll i plantene og kan gjennom det fastslå hvordan veksten er og doserer nitrogen deretter. Det betyr at åkeren får riktig mengde gjødsel over alt. Sannsynligheten for å få matkornkvalitet øker også betraktelig, fortalte Hoen.

Fylkeslederen benytter også GPS-utstyr på traktoren. – Den gjør at jeg kjører nøyaktig der jeg skal kjøre, og gir dermed mindre jordpakking, lavere klimagassutslipp og reduserte dieselutgifter.

Statsråden fikk også høre mer om prosjektet «Klimarådgiving for gårdbrukere» som har som formål å tilby klimaråd til bønder, og å utvikle verktøy for å måle klimagassutslipp og klimakutt i landbruket.

- Prosjektet har som mål å gi bonden mer informasjon om klimasmarte grep i egen gårdsdrift, sikre at ny forskning og teknologi innen klimasmart landbruk tas raskt i bruk og å danne grunnlag for et mer systematisert utslippsregnskap for sektoren, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.  

Kåre Larsen, klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Lars Petter Bartnes

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere