Klimaendringene øker vårt ansvar for å produsere egen mat

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Direktør for CICERO Senter for klimaforskning, Kristin Halvorsen, mener klimaendringene vil gi Norge et enda større ansvar for å produsere mat til egen befolkning.

Direktør i CICERO, Kristin Halvorsen. Foto: Guro Bjørnstad

CICERO er landets fremste forskningsmiljø på klima, og er blant annet kunnskapsleverandør til FNs klimapanel. De menneskeskapte klimaendringene, og konsekvensene for verdens matproduksjon, var tema for innlegget som direktør Kristin Halvorsen holdt under Kornkonferansen i Oslo i dag.  

Den tidligere finansministeren viste blant annet til den siste rapporten fra FNs klimapanel. Her anslås det at høyere gjennomsnittstemperatur og tørke vil svekke verdens evne til å produsere mat i framtiden. Samtidig vil etterspørselen øke med 14 prosent for hvert tiår. 

- Klimaendringene kan endre alle delene ved matproduksjonen: Produktivitet, tilgang, kvalitet og pris. Vi må produsere 60 prosent mer mat for å dekke behovet i 2050, sa Halvorsen.

- Innenfor togradersmålet vil forholdene for å produsere mat faktisk kunne bli bedre i Norge, mens de vil bli verre mange andre steder i verden. Dette gir oss et større ansvar for å brødfø oss selv, og ikke spise av kaka til andre land.

Internasjonalt er det et mål om å stanse gjennomsnittstemperaturen fra å stige over to grader fra førindustriell tid. I og med at temperaturen allerede har økt med 0,85 understreket Halvorsen at dette er et krevende mål.

- Dersom vi klarer dette vil de negative konsekvensene for matproduksjonen fordele seg forskjellig, bikker vi fire grader vil det være negativt over hele fjøla, sa Halvorsen.

- Klima må bli en ramme for politikken

Arbeiderparti-leder, Jonas Gahr Støre. Foto: Guro Bjørnstad

Kampen mot klimaendringene var også sentralt i innlegget til Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

- Vi opplever verdenshistoriens største markedssvikt når det kommer til klimaendringene. Dette vil kreve historiens største fellesinnsats, utenom krig, for å klare å håndtere disse. Vi er den første generasjonen som ser konsekvensene, og kanskje er vi den siste som kan gjøre noe med det.  Klima er ikke lenger en enkeltsak for Arbeiderpartiet, men skal være en ramme rundt den politikken vi fører, sa Støre.

Støre dro fram slagordet fra 1946, og pratet om at det er behov for igjen å bygge landet.  Her skal landbruket spille en viktig rolle.

- Nå skal vi bygge nytt og bygge om for en befolkning som vokser. Flere bor i byer, vi får flere eldre og klimaendringene utfordrer oss. Da er det viktig og også kunne tenke på motkraft til markedskreftene. Verdiskaping og bosetting i distriktene må være selvstendige mål. Det blir ikke bedre i byene om alle flytter dit.

Han mener dagens regjering fører en politikk for storstilt sentralisering.

- Kortsiktige økonomiske hensyn kaster vrak på de andre verdiene som landbruket leverer.

Vil lytte

Støre viste til viktigheten av at det finnes velfungerende systemer for internasjonal handel og at et hvert land utnytter sine naturgitte forutsetninger for å produsere mat.

- Kornproduksjon er viktig for norsk selvforsyning og det må jobbes systematisk for å utnytte de knappe kornarealene vi har. Den sosialdemokratiske løsningen for global grønn bærekraft er å møte markedskreftene med politikk. Den politikken skal ikke utformes på et kontor, men i dialog med partene i samfunnet. Vi må bredere ut og lytte til mange flere.

Kornkonferansen 2015

  • En arena for å få fokus på viktigheten av norsk kornproduksjon
  • Arrangeres for tiende gang
  • 320 påmeldte
  • Foredragsholdere som Ap-leder Jonas Gahr Støre, Cicero-direktør Kristin Halvorsen, markedssjef i Yara Terje Knutsen og professor Odd Magne Harstad.
Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere