Klart for en elektronisk fremtid

Publisert 23.12.2013
  • Tips en venn om denne siden

Ny elektronisk løsning vil kutte ned på papirmølla mellom aktørene i landbruket og bidra til bedre grunnlag for rådgivning og forskning

Under stiftelsesmøtet på torsdag ble samvirkeselskapet, Landbrukets Dataflyt SA, dannet. Selskapet skal være operativt fra nyttår.

Dataflytprosjektet har vist at det er et betydelig potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket.

Elektroniske løsninger

Selskapet skal sørge for elektronisk dataflyt mellom bønder og andre aktører i landbruket. For eksempel vil avregningen mellom produsenter og mottakere foregå elektronisk. Målet er å bidra til bedre datakvalitet, gjøre den raskere og billgere. Følgelig kommer papirmølla i landbruket til å bli kraftig kuttet.

Det skal utvikles en serverløsning som tar vare på dataene. Serverne skal drives av samvirkeselskapet. NILF og andre forskningsinstitusjoner vil kunne få tilgang til bakgrunnsdata til forskning, dersom bonden ønsker å bidra til det.

Bondelaget inn på eiersiden

Det nye selskapet der Norges Bondelag går inn på eiersiden med 200.000 kroner skal overta prosjektets rolle, og tilby standarder og infrastruktur for formidling av landbruksbedrifters data - blant annet avregningsdata, fakturadata, regnskapsdata og data fra landbruksdrifta forøvrig. Alt for å sikre effektiv dataflyt gjennom standardisering og tilrettelegging.

Medlemmene i partnerskapet

Et partnerskap bestående av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Skogeierforbund, Tine, Animalia, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, Strand Unikorn, Sparebank 1 Gruppen, Landkreditt, Gjensidige og NILF, har over flere år arbeidet med prosjektet «Dataflyt og beslutningsstøtte for norsk landbruk», kalt Dataflytprosjektet. Daldata AS og Agrodata AS har hele tiden vært sentrale samarbeidspartnere. NILF har ledet det operative arbeidet og Norges Bondelag leder styringsgruppen.

Styremedlemmer:

Einar Frogner, Norges Bondelag (Styreleder)
Emil Inversini, Landkredit bank
Tone Roaldkvam, Tine
Steffen Skålsegg, Strand Unikorn
Ivar Pettersen, NILF

Erland Kjesbu fra NILF blir daglig leder.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Einar Frogner

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere