Klart for Bondetinget 2018

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøtesalen 2017

Onsdag samlast nærare 300 utsendingar, gjestar og tilsette til årsmøte i Norges Bondelag på Lillehammer.

Onsdag 6. juni samlast nærare 300 utsendingar, gjestar og tilsette i Norges Bondelag til det årlege Bondetinget på Lillehammer. Bondetinget er årsmøtet i Norges Bondelag, det øvste organet i organisasjonen. Utsendingar blir valde årsmøta i fylkesbondelaga, basert på medlemstal i fylket. Kvart fylke har minst tre utsendingar, og i tillegg deltar medlemmane i representantskapet samt fire utsendingar frå både Norges Bygdeungdomslag og Norges Bygdekvinnelag på årsmøtet med røysterett. 

Alt som skjer i årsmøtesalen blir sendt direkte frå og med onsdag morgon. 

Årsmøtet startar med leiars tale og generaldebatten onsdag. Onsdag kjem også landbruks- og matminister Jon Georg Dale til Bondetinget for å innleie og delta i ordskifte. Onsdag kveld er den store årsmøtemiddagen, der bondelagskokk Nils Henning Nesje står for menyen, ein meny basert på sesongens beste råvarer frå Noreg. Under middagen blir det også utdeling av prisen for Årets lokallag 2017 og utdeling av stipend til Årets Askeladd. 

Marknadsbalansering eige tema

Torsdag er det duka for eit større ordskifte om landbrukssamvirka si rolle i den norske matvaremarknaden, med innleiingar frå konsernsjefane i Tine og Nortura, Hanne Refsholt og Arne Kristian Kolberg. Nestleiar i Venstre, Terje Breivik gjestar Bondetinget torsdag, og det skal veljast nytt styre. Valnemnda har innstilt på attval av heile leiartrioen. 

Smaken av Oppland

Som vanleg er det også representantskapsmøte tysdagen før årsmøtet. Representantskapet er eit rådgivande organ for styret og årsmøtet i Norges Bondelag, og i tillegg til styret og fylkesleiarane i Norges Bondelag sit representantar frå 16 andre landbruksorganisasjonar i representantskapet. Årsmøteutsendingane kjem til Lillehammer tysdag kveld, og då kjem dei til å få smake at dei er i Oppland og innlandet. Då blir det servert buffet med utvalde råvarer frå regionen. 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere