Klare for klimadugnad

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

EU-kommisjonen la nylig fram forslag om klimamål for Norge som blant annet omfatter jordbrukssektoren. Bondelaget ønsker klimadugnaden velkommen og mener norsk landbruk bør ta en lederrolle i utviklingen av et mer klimasmart landbruk.

Lars Petter Bartnes

EU-kommisjonen forslag innbærer at Norge skal kutte 40 prosent av klimagassutslippene i sektorene som ikke omfattes av det europeiske kvotesystemet, herunder transport-, avfall- og landbrukssektoren. Utslippsmålet skal nås innen 2030. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, er positiv til økt klimasatsing i norsk landbruk.

- Verden etterspør mer mat, produsert med lavere klimabelastning. Norge har gode forutsetninger for å innta en lederrolle her, og på flere områder er vi allerede i front. Blant annet har målrettet avl i over 60 år og god dyrehelse gjort at norsk storfekjøtt bare har halvparten så stort klimaavtrykk som snittet på verdensbasis, sier Bartnes.

Tidligere i år offentliggjorde et klimautvalg bestående av parter fra staten, næringsliv og miljøorganisasjoner en rapport som viste at klimagassutslippene fra norsk landbruk kan reduseres med opp mot 20 prosent innen 2030, uten å redusere norsk matproduksjon. Klimautvalget påpekte imidlertid at det trengs et sterkere virkemiddelapparat for å komme i mål.

Bartnes viser til et godt klimasamarbeid med staten, og peker blant annet på oppstarten av prosjektet for å gi klimaråd til gårdsbruk som en viktig felles satsing. Gjennom årets jordbruksavtale ble det også oppnevnt et nytt utvalg som blant annet skal se nærmere på virkemidler for å utløse klimakutt og klimaregnskapet for norsk landbruk.

- Skal vi kunne innta en lederrolle innen klimasmart landbruk må vi være ambisiøse på egne vegne. Blant annet trengs det gode virkemidler for videre satsing på biogass, miljøvennlig gjødsling og utfasing av fossil energi i landbruket.

Han advarer imidlertid om å la arbeidet med et klimasmart landbruk resultere i økte skatter og avgifter for bonden.

- Økt kostnadsnivå for den norske bonden vil ikke gjøre matproduksjonen vår mer klimasmart. Tvert imot vil det gjøre han eller hun dårligere rustet til å foreta nødvendige klimainvesteringer og klimavalg i hverdagen. Det være seg å bygge større lager for husdyrgjødsel, mer klimasmart fôring av kua eller økt bruk av fossilfri energi i gårdsdrifta.

Bartnes peker på at økt kostnadsnivå for bonden i ytterste konsekvens kan medføre mer import av mat med større klimaavtrykk.

Kommisjonens forslag skal nå videre til behandling i Rådet og Europaparlamentet. En endelig klimaavtale mellom Norge og EU kan ifølge Klima- og miljødepartementet ikke ventes før i 2017/2018.

Les mer på Klima- og miljøverndepartementets nettsider.

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere