Klager på ulvevedtak

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

ulv

Bondelaget mener rovviltnemndene burde åpnet for å ta ut flere ulver.

Roviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold vedtok i juni å åpne for uttak av 36 ulver i Hedmark og Akershus den kommende sesongen.  Det åpnes for å felle 24 ulv i revirene Osdal, Julussa og Slettås. Bondelaget mener at denne kvoten er for liten til å nå det overordna målet i vedtaket om å ta ut alle dyrene i de tre revirene.

- Sist vinter registrerte Rovdata 27-28 dyr i disse tre revirene. Vi mener derfor at kvoten for lisensfelling må økes, og har derfor klagd på den delen av vedtaket fra rovviltnemndene, sier ansvarlig for rovviltpolitikk i Norges Bondelag, Einar Frogner.

Einar Frogner

Foreslår ny kvote 

Rapporten «Ulv i Norge pr. april 2017» var en del av faggrunnlaget for vedtaket som rovviltnemndene gjorde. Her framgår det at det i vinter var 10 ulver i Osdalsreviret, 8 ulver Julussareviret og 9-10 ulver i Slettåsreviret. Bondelaget ber om at lisenskvoten for revirene økes til 33 individer.

- Dette vil gi tilstrekkelig handlingsrom til å få oppfylt målet om å ta ut alle ulvene i disse revirene, sier Frogner.

I klagen er Bondelaget også kritisk til lengden på fellingsperioden som er 1. januar til 15. februar 2018. Stortinget har gjennom behandlingen av ulvemeldingen våren 2016 bedt regjeringen vurdere å tillate lik jakttid i og utenfor ulvesonen. Dette gir en jaktperiode fra 1. oktober til 31. mars.

- Nemdenes vedtak gir en svært kort tidsramme for gjennomføring av uttaket  For å lykkes med å felle ulv er man avhengig av gode sporingsforhold og gode værforhold. Vi ber derfor om at departementet utvider fellingsperioden, avslutter Frogner.

Klagen går til rovviltnemndene som vil gi sin uttale i et møte 23. august, før den går videre til Klima og miljødepartmentet for avgjørelse.

  • Les hele klagen her.

 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere