Roviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold vedtok i juni å åpne for uttak av 36 ulver i Hedmark og Akershus den kommende sesongen.  Det åpnes for å felle 24 ulv i revirene Osdal, Julussa og Slettås. Bondelaget mener at denne kvoten er for liten til å nå det overordna målet i vedtaket om å ta ut alle dyrene i de tre revirene.

- Sist vinter registrerte Rovdata 27-28 dyr i disse tre revirene. Vi mener derfor at kvoten for lisensfelling må økes, og har derfor klagd på den delen av vedtaket fra rovviltnemndene, sier ansvarlig for rovviltpolitikk i Norges Bondelag, Einar Frogner.

Einar Frogner

Foreslår ny kvote 

Rapporten «Ulv i Norge pr. april 2017» var en del av faggrunnlaget for vedtaket som rovviltnemndene gjorde. Her framgår det at det i vinter var 10 ulver i Osdalsreviret, 8 ulver Julussareviret og 9-10 ulver i Slettåsreviret. Bondelaget ber om at lisenskvoten for revirene økes til 33 individer.

- Dette vil gi tilstrekkelig handlingsrom til å få oppfylt målet om å ta ut alle ulvene i disse revirene, sier Frogner.

I klagen er Bondelaget også kritisk til lengden på fellingsperioden som er 1. januar til 15. februar 2018. Stortinget har gjennom behandlingen av ulvemeldingen våren 2016 bedt regjeringen vurdere å tillate lik jakttid i og utenfor ulvesonen. Dette gir en jaktperiode fra 1. oktober til 31. mars.

- Nemdenes vedtak gir en svært kort tidsramme for gjennomføring av uttaket  For å lykkes med å felle ulv er man avhengig av gode sporingsforhold og gode værforhold. Vi ber derfor om at departementet utvider fellingsperioden, avslutter Frogner.

Klagen går til rovviltnemndene som vil gi sin uttale i et møte 23. august, før den går videre til Klima og miljødepartmentet for avgjørelse.

  • Les hele klagen her.