Denne høsten vedtok rovviltnemndene i Hedmark og Akerhus, Oslo og Østfold og åpne for uttak av tre ulveflokker i ulvesonen kommende vinter.  To av flokkene er helnorske og et regnes som grenserevir, altså med tilhold i både Norge og Sverige.

Norges Bondelag har nå levert en klage på vedtaket, og krever at det tas ut minimum to helnorske og to grenseflokker.  Hovedpunktene i begrunnelsen er:

  • Det er rettslig grunnlag for å ta ut disse fire flokkene.
  • Ulv i ulvesonen utgjør et skadepotensiale for beitedyr utenfor sona.
  • Utøvelsen av jakt er vesentlig forringet i de mest utsatt områdene innenfor ulvesonen.
  • Bestandens overlevelse vil ikke trues av uttaket.
  • For å kunne nå Stortingets bestandsmål må det tas ut flere grenserevir.

HER KAN DU LESE HELE KLAGEN FRA NORGES BONDELAG

Klagene blir behandlet av Klima- og Miljødepartementet.