Klager på lisensfellingskvote

Publisert 04.07.2018
  • Tips en venn om denne siden

Ulv

Norges Bondelag ber om økt lisensfellingskvote på ulv for å komme ned på bestandsmålet.

19. juni la rovdyrnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold fram sine vedtak til lisensfelling under lisensjakta 2018/2019. Nå har Norges Bondelag påklagd vedtaket.

Nemndene gikk inn for ei kvote på 12 ulver utafor ulvesona og å felle alle ulvene i tre revirer innafor sona: Slettåsreviret i Hedmark, Mangenreviret i Hedmark og Akershus, og Hobølreviret i Østfold. Rovviltnemndene begrunna vedtaket med at bestandsmålet for ulv i vinter er oppfylt med stor margin.

Ønsker større lisensfellingskvote

Norges Bondelag leverte denne uka en klage på dette vedtaket. Bakgrunnen er at organisasjonen mener at lisenskvoten nemndene har satt innafor ulvesona er for lav til at vi kan komme ned på bestandsmålet på 4-6 ynglinger. Norges Bondelag krever at lisenskvota utvides til 4,5 familiegrupper hvorav 3 skal være helnorske flokker og 3 skal være flokker i grenserevir.

«Erfaringen fra de siste årene samt veksttakten i bestanden på norsk side tilsier at det vil bli registrert flere nye ynglinger fra våren 2018. Det vil føre til at man på nytt vil ligge over bestandsmålet etter endt lisensjakt i 2019. Vi mener rovviltmyndighetene må sikte seg inn mot den nedre grensen av målintervallet, det vil si 4 ulveflokker, for å komme innenfor målintervallet etter endt jakt», heter det i brevet Norges Bondelag har sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Krever også utvida fellingsområde

I klagebrevet krever Norges Bondelag også at fellingsområdet for de 12 ulvene som det åpnes for felling av utafor ulvesona utvides til også å gjelde i de delene av ulvesona hvor det ikke er etablerte revir. En stor andel av ulv som gjør skade i beiteprioriterte områder kommer fra Sverige og vandrer gjennom ulvesona. Lisensfelling om vinteren, når det er sporsnø, er langt mer effektiv enn skadefelling på barmark. Dette vil også bidra til konfliktdemping i ulvesona.

«I dagens situasjon, der den norske delen av ulvebestanden er stadig økende og ligger godt over bestandsmålet, tilsier de politiske føringene som er gitt av Stortinget at det må åpnes for felling av ulv på en slik måte at bestandsmålet nås, selv om det innebærer at det må gjennomføres jakt innenfor ulvesonen», heter det i klagebrevet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere