Kjøp riktig lysarmatur og spar penger

Publisert 10.12.2013
  • Tips en venn om denne siden

Riktig valg av armaturer vil spare bonden for mange penger og mye bry.

Bildet viser overopphetet tenner i en lysrørarmatur, Thor Kr. Adolfsen.Det finnes i dag to hovedtyper av lysrørarmaturer. Den mest moderne er elektronisk styrt og det er liten fare for overoppheting. Den gamle typen, som fortsatt er i salg, styres av en tenner og en såkalt magnetisk ballast som ser ut som en transformator. Ballasten og tenneren samarbeider om å tenne lysrøret. Dersom lyset blinker litt før det tennes permanent, har du antakelig lysrørarmatur av den gamle typen.

Styreleder i Landbrukets brannvernkomité, Pål-Arne Oulie, oppfordrer bønder til å ha gode rutiner for vedlikehold av gamle lysrørarmaturer.

- Gamle lysrørarmaturer har en tendens til å stå og blinke når rørene er i ferd med å bli utslitte. Dette kan medføre varmgang i både tenner og ballast som av og til kan føre til brann. Det er derfor svært viktig å skifte tennere straks blinking oppstår.

Selv om man har såkalte gamle lysrørarmaturer, forklarer Oulie at mye av problemet kan løses ved å skifte tennere. Det finnes tennere med en egen restartknapp og tennere som styrer alt elektronisk.

- Ved bruk av slike moderne tennere, vil faren for overoppheting og brann reduseres vesentlig, sier Oulie.

Oulie er også opptatt av å velge riktig tetthetsklasse som oppgis som et IP-nummer. IP 56 skal tåle vann fra en høytrykksspyler, mens IP 44 skal tåle vann fra en hageslange.

Pål-Arne Oulie, foto: Eivor Eriksen.- Ved feil valg av IP-klasse, kan lysrørarmaturer og annet elektrisk materiell lett få inntrengning av fuktighet. Dette kan medføre krypstrømmer, ustabil drift og brann, sier Oulie.

Ved kjøp av nye lysrørarmaturer er det viktig å beskrive overfor installatøren hva slags miljø armaturene skal stå i. Korrosive gasser kan medføre sterk korrosjon.

- Dessverre har vi eksempler på at lysrørarmaturer måtte skiftes etter relativt kort tid. Installatøren hadde ikke nok kunnskap om miljøet i et dyrefjøs. Armaturen korrodert fort. Dette medførte utskifting av samtlige armaturer til stor kostnad og mye bryderi for bonden, sier Oulie.

Lenke direkte til praktiske råd

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere