Bildet viser overopphetet tenner i en lysrørarmatur, Thor Kr. Adolfsen.Det finnes i dag to hovedtyper av lysrørarmaturer. Den mest moderne er elektronisk styrt og det er liten fare for overoppheting. Den gamle typen, som fortsatt er i salg, styres av en tenner og en såkalt magnetisk ballast som ser ut som en transformator. Ballasten og tenneren samarbeider om å tenne lysrøret. Dersom lyset blinker litt før det tennes permanent, har du antakelig lysrørarmatur av den gamle typen.

Styreleder i Landbrukets brannvernkomité, Pål-Arne Oulie, oppfordrer bønder til å ha gode rutiner for vedlikehold av gamle lysrørarmaturer.

- Gamle lysrørarmaturer har en tendens til å stå og blinke når rørene er i ferd med å bli utslitte. Dette kan medføre varmgang i både tenner og ballast som av og til kan føre til brann. Det er derfor svært viktig å skifte tennere straks blinking oppstår.

Selv om man har såkalte gamle lysrørarmaturer, forklarer Oulie at mye av problemet kan løses ved å skifte tennere. Det finnes tennere med en egen restartknapp og tennere som styrer alt elektronisk.

- Ved bruk av slike moderne tennere, vil faren for overoppheting og brann reduseres vesentlig, sier Oulie.

Oulie er også opptatt av å velge riktig tetthetsklasse som oppgis som et IP-nummer. IP 56 skal tåle vann fra en høytrykksspyler, mens IP 44 skal tåle vann fra en hageslange.

Pål-Arne Oulie, foto: Eivor Eriksen.- Ved feil valg av IP-klasse, kan lysrørarmaturer og annet elektrisk materiell lett få inntrengning av fuktighet. Dette kan medføre krypstrømmer, ustabil drift og brann, sier Oulie.

Ved kjøp av nye lysrørarmaturer er det viktig å beskrive overfor installatøren hva slags miljø armaturene skal stå i. Korrosive gasser kan medføre sterk korrosjon.

- Dessverre har vi eksempler på at lysrørarmaturer måtte skiftes etter relativt kort tid. Installatøren hadde ikke nok kunnskap om miljøet i et dyrefjøs. Armaturen korrodert fort. Dette medførte utskifting av samtlige armaturer til stor kostnad og mye bryderi for bonden, sier Oulie.

Lenke direkte til praktiske råd