- Kjem ikkje av seg sjølv

Publisert 12.07.2017
  • Tips en venn om denne siden

kristin
Tidligere 1.nestleder i Norges Bondelag, Kristin Ianssen, fortalte bønder fra hele verden om hvordan landbruket i Norge har arbeidet for å oppnå god dyrehelse. Foto: Hildegunn Gjengedal.

Tidligere nestleder i Bondelaget fortalde verdas bønder om berekraftig norsk husdyrproduksjon

- Gode dataregister, god avl, importvern og bøndene sin innsats har vore avgjerande for den gode norske dyrehelsa. Det sa tidlegare nestleiar i Norges Bondelag, Kristin Ianssen då ho heldt innlegg for verdas bønder samla i Helsinki.

Ianssen heldt innlegg på eit seminar i samband med generalforsamlinga i World Farmers` Organisation. Temaet for seminaret var berekraftig husdyrproduksjon – trendar og framtidsutsikter.

Samarbeid mot antibiotika

Svineprodusenten frå Østfold fortalde korleis norske produsentar har bygd opp ein berekraftig husdyrproduksjon med m.a. den lågaste bruken av antibiotika i verda, ved sidan av Island. Dei fleste i salen og dei andre innleiarane var samde om at høg antibiotikabruk er mellom dei største utfordringane i landbruket.

- Men det har ikkje kome av seg sjølv. Det var bøndene sjølve, saman med veterinærane og styresmaktene, som bestemte seg for å redusere bruken. Og det klarte vi. Frå 1995 til 2001 gjekk bruken av antibiotika ned med 40%, sa Ianssen.  Auka fokus på førebyggande tiltak framfor behandling av sjuke dyr var ein viktig suksessfaktor.

Ho fortalde også korleis samvirka sitt avlsarbeid har vore viktig.

- Vi har hatt breie avlsmål, der vi har avla fram effektive, robust og friske dyr. Alle bøndene har fått tilgang på genetikken, og bøndene har bidratt inn med verdifull data. Det har vore tett kontakt mellom forsking og brukaren av resultata, framheva Ianssen. Ho peika også på kor viktig det er å ha gode register, som til dømes husdyrregisteret, og eit sterkt importvern.

- Vår produksjonsmåte som tidlegare vart sett på som gammaldags og tungvint blir no sett pris på av forbrukaren. Dei vil ha sporbar  mat frå einingar med god dyrevelferd , som er sunn og trygg.

Men det stiller også krav til bonden, påpeika Ianssen:

- Vi seier til forbrukaren at dei veit kva dei får når dei kjøper norsk. Det forpliktar oss til å vere opne om kva vi gjer.

Treng god nok pris og importvern

Men Ianssen peika også på at det likevel er utfordringar, særleg knytt til forbrukarens prisjag, som enno ikkje er over.

- Vi treng gode reguleringar, eit sterkt samvirke og eit solid importvern, i tillegg til gode prisar, sa Ianssen.

Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke er medlemmer av World Farmers` Organisation.  Under generalforsamlinga vart det vedteke ein ny strategisk plan og politiske dokument om matsikkerheit, klima og husdyrhald.

Theo de Jager frå Sør-Afrika vart valt til ny leiar. Du kan lese meir om organisasjonen og generalforsamlinga her: , og på våre nettsider: her og her

 

 

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere