- Dere har verdens viktigste yrke! For mat – det må også vi som bor i byen ha! Med et varmere klima hvor matproduksjonen i store deler av verden kan gå ned – blir deres jobb bare viktigere! For ikke bare blir det varmere – det blir flere munner å mette også, sier Lars Haltbrekken, som holdt appell til opptoget for norsk mat foran Stortinget tirsdag.

- Vi må sørge for at vi også i framtida har et landbruk basert på norske naturressurser. Maten vi spiser til hverdags må kort og godt gjenspeile den naturen vi lever i, sier Haltbrekken.

- Vi kan ikke fylle fatene med nedhogd regnskog

Haltbrekken sier at vi ikke fylle våre middagsfat med nedhogd regnskog og korn som kunne gått til menneskemat i stedet for kraftfor.

- Vi ønsker ikke et industrialisert landbruk med de konsekvensene det har for matkvalitet og miljø. Vi ønsker et landbruk basert på egne ressurser. Et landbruk som utnytter gresset, som vi mennesker ikke kan spise, i alle fall ikke før et har vært innom en kumage, geitemage eller sauemage.

- Ikke bare Norge som trenger bonden

- Kjære bønder, i dag er dere alle andre steder enn der dere burde være, nemlig helt på jorde.

Haltbrekken tror regjeringas landbrukspolitikk vil føre flere bønder inn til byen.

– Men her har vi nok av dem fra før. La oss i stedet sørge for at bøndene holder seg på jordene og gir oss rein og trygg mat også i framtida. Det er ikke bare Norge som trenger bonden – verden gjør det også!