KIL-milder for 2012 fordelt

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

14 prosjekter får tildelt nærmere 5 millioner kroner fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) i 2012.

Prosjektet ”Nybegynnerkurs i birøkt” er ett av 14 prosjekter som i år får tilskudd fra KIL (foto: Eli Åsen)Prosjektene som har fått tilsagn om KIL-midler omfatter utvikling av kompetansegivende tilbud innenfor ulike områder, som for eksempel HMS, fagskoletilbud og biogass.

Prosjekter tildelt KIL-midler i 2012

 •  Søve videregående skole: Etablering av modulbasert fagskole innen bedriftsledelse, økonomi og markedsføring, småfe og tradisjonsmat - fra jord til bord med god ledelse (kr 636 000)
 • Norsvin: Utvikling av studietilbud innen fôring av gris (kr 300 000)
 • Bondelagets Servicekontor: Utvikling av opplæring knyttet til kvalitetssystem for produksjon av biogass i landbruket (367 080)
 • Landbrukets HMS-tjeneste: Påbyggingskurs HMS i landbruket (800 000)
 • Norges Birøkterlag: Nybegynnerkurs i birøkt (373 800)
 • Norsk Gardsost: Vidareutvikling av kurs og kursmateriell for lokal foredling av mjølk (600 000)
 • Valdres Landbruksrådgiving: Vidareføring av kurspakke for nye og framtidige gardbrukarar i Valdres (250 000)
 • Stiftelsen Norsk Hestesenter: Utvikling av et nettbasert studie som dekker nye krav til kompetanse i hestehold og driftsledelse (246 600)
 • Vea - Statens Fagskole for gartnere og blomsterdekoratører: Fagskolestudie i landbruksteknikk (220 000)
 • Norgesgrønt BA: Kvalitetssikring og HACCP med mattrygghet og risikovurdering for frukt- og grøntproduksjonen i Norge (323 750)
 • Ål videregående skole: Utvikle tilbud om Fjellfagskole tilpasset forholdene i fjellandbruket (300 000)
 • Norsk Landbruksrådgiving: Nytt studiehefte for KSL - miljø- og ressursplan (90 000)
 • Hjeltnes kompetansesenter: Kompetanseheving for nye frukt- og bærdyrkarar (160 000)
 • Bioforsk Økologisk: Frå husdyrgjødsel til biogass - korleis kome i gang (152 000)


KIL skal støtte utviklingen av aktuelle kompetansegivende tilbud for næringsutøvere innen landbruks- og landbrukstilknyttede virksomheter. Tildelingen av KIL-midler skjer i samsvar med retningslinjer fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. I tillegg til bestemmelser om hvilke type prosjekter som kan støttes, er det også gitt bestemmelser om hvem som kan søke og hvor stor andel av prosjektets totale kostnader som kan støttes av KIL. KIL-midler tildeles en gang årlig av styret i Matmerk.

Kilde: Matmerk
 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere