KIL-milder for 2012 fordelt

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

14 prosjekter får tildelt nærmere 5 millioner kroner fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) i 2012.

Prosjektet ”Nybegynnerkurs i birøkt” er ett av 14 prosjekter som i år får tilskudd fra KIL (foto: Eli Åsen)Prosjektene som har fått tilsagn om KIL-midler omfatter utvikling av kompetansegivende tilbud innenfor ulike områder, som for eksempel HMS, fagskoletilbud og biogass.

Prosjekter tildelt KIL-midler i 2012

 •  Søve videregående skole: Etablering av modulbasert fagskole innen bedriftsledelse, økonomi og markedsføring, småfe og tradisjonsmat - fra jord til bord med god ledelse (kr 636 000)
 • Norsvin: Utvikling av studietilbud innen fôring av gris (kr 300 000)
 • Bondelagets Servicekontor: Utvikling av opplæring knyttet til kvalitetssystem for produksjon av biogass i landbruket (367 080)
 • Landbrukets HMS-tjeneste: Påbyggingskurs HMS i landbruket (800 000)
 • Norges Birøkterlag: Nybegynnerkurs i birøkt (373 800)
 • Norsk Gardsost: Vidareutvikling av kurs og kursmateriell for lokal foredling av mjølk (600 000)
 • Valdres Landbruksrådgiving: Vidareføring av kurspakke for nye og framtidige gardbrukarar i Valdres (250 000)
 • Stiftelsen Norsk Hestesenter: Utvikling av et nettbasert studie som dekker nye krav til kompetanse i hestehold og driftsledelse (246 600)
 • Vea - Statens Fagskole for gartnere og blomsterdekoratører: Fagskolestudie i landbruksteknikk (220 000)
 • Norgesgrønt BA: Kvalitetssikring og HACCP med mattrygghet og risikovurdering for frukt- og grøntproduksjonen i Norge (323 750)
 • Ål videregående skole: Utvikle tilbud om Fjellfagskole tilpasset forholdene i fjellandbruket (300 000)
 • Norsk Landbruksrådgiving: Nytt studiehefte for KSL - miljø- og ressursplan (90 000)
 • Hjeltnes kompetansesenter: Kompetanseheving for nye frukt- og bærdyrkarar (160 000)
 • Bioforsk Økologisk: Frå husdyrgjødsel til biogass - korleis kome i gang (152 000)


KIL skal støtte utviklingen av aktuelle kompetansegivende tilbud for næringsutøvere innen landbruks- og landbrukstilknyttede virksomheter. Tildelingen av KIL-midler skjer i samsvar med retningslinjer fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. I tillegg til bestemmelser om hvilke type prosjekter som kan støttes, er det også gitt bestemmelser om hvem som kan søke og hvor stor andel av prosjektets totale kostnader som kan støttes av KIL. KIL-midler tildeles en gang årlig av styret i Matmerk.

Kilde: Matmerk
 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere