Prosjektet ”Nybegynnerkurs i birøkt” er ett av 14 prosjekter som i år får tilskudd fra KIL (foto: Eli Åsen)Prosjektene som har fått tilsagn om KIL-midler omfatter utvikling av kompetansegivende tilbud innenfor ulike områder, som for eksempel HMS, fagskoletilbud og biogass.

Prosjekter tildelt KIL-midler i 2012

 •  Søve videregående skole: Etablering av modulbasert fagskole innen bedriftsledelse, økonomi og markedsføring, småfe og tradisjonsmat - fra jord til bord med god ledelse (kr 636 000)
 • Norsvin: Utvikling av studietilbud innen fôring av gris (kr 300 000)
 • Bondelagets Servicekontor: Utvikling av opplæring knyttet til kvalitetssystem for produksjon av biogass i landbruket (367 080)
 • Landbrukets HMS-tjeneste: Påbyggingskurs HMS i landbruket (800 000)
 • Norges Birøkterlag: Nybegynnerkurs i birøkt (373 800)
 • Norsk Gardsost: Vidareutvikling av kurs og kursmateriell for lokal foredling av mjølk (600 000)
 • Valdres Landbruksrådgiving: Vidareføring av kurspakke for nye og framtidige gardbrukarar i Valdres (250 000)
 • Stiftelsen Norsk Hestesenter: Utvikling av et nettbasert studie som dekker nye krav til kompetanse i hestehold og driftsledelse (246 600)
 • Vea - Statens Fagskole for gartnere og blomsterdekoratører: Fagskolestudie i landbruksteknikk (220 000)
 • Norgesgrønt BA: Kvalitetssikring og HACCP med mattrygghet og risikovurdering for frukt- og grøntproduksjonen i Norge (323 750)
 • Ål videregående skole: Utvikle tilbud om Fjellfagskole tilpasset forholdene i fjellandbruket (300 000)
 • Norsk Landbruksrådgiving: Nytt studiehefte for KSL - miljø- og ressursplan (90 000)
 • Hjeltnes kompetansesenter: Kompetanseheving for nye frukt- og bærdyrkarar (160 000)
 • Bioforsk Økologisk: Frå husdyrgjødsel til biogass - korleis kome i gang (152 000)


KIL skal støtte utviklingen av aktuelle kompetansegivende tilbud for næringsutøvere innen landbruks- og landbrukstilknyttede virksomheter. Tildelingen av KIL-midler skjer i samsvar med retningslinjer fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. I tillegg til bestemmelser om hvilke type prosjekter som kan støttes, er det også gitt bestemmelser om hvem som kan søke og hvor stor andel av prosjektets totale kostnader som kan støttes av KIL. KIL-midler tildeles en gang årlig av styret i Matmerk.

Kilde: Matmerk