Før helgen ble det sendt ut en spørreundersøkelse (questback) til  lokalmatprodusenter, reiselivsbedrifter, Inn på tunet-tilbydere og andre som driver næringsutvikling tilknyttet gårdsdrifta. En lignende undersøkelse ble sendt ut for omlag to måneder siden. Dette er en oppfølging Bondelaget gjør i samarbeid med Hanen, Bondens marked, Norsk Gardsost og Inn på tunet (IPT Norge) for å kartlegge situasjonen hos aktørene etter de strenge koronarestriksjonene ble innført i Norge. 

Mye har skjedd siden nedstengningen i mars, og det har kommet flere kompensasjonsordninger rettet mot bedrifter som fikk økonomiske tap som følge av dette.

-Vi vet det fremdeles er krevende for mange næringer selv om restriksjonen er blitt redusert, sier Kari Marte Sjøvik, rådgiver for lokalmat, reiseliv, miljøspørsmål og økologisk landbruk  i Norges Bondelag.

Hun oppfordrer alle som har mottatt spørreundersøkelsen til å svare slik at vi får et godt grunnlag i det videre arbeidet. Svarfrist er mandag 15.juni.

Norges Bondelag har sammen med Bondens marked, Hanen, Norsk Gardsost og Inn på tunet jobbet tett opp mot regjeringen for at krisepakkene i kjølevannet av koronasituasjonen også skal hjelpe små og mellomstore bedrifter som er tilknyttet landbruket. 

-Vi vet at mange har mistet store deler av inntektsgrunnlaget på kort tid, men vi vet også at mange har gjort mye for å nå nye markeder og dermed komme seg gjennom denne krisen, sier Sjøvik.