Kartet klart for 100 grøftemillioner

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Jordbruksavtalen i fjor inneholdt 100 millioner til grøftetilskudd. Her er forslaget til hvordan pengene skal brukes.

- Landbruks- og matpolitikken legges det vekt på økt bærekraftig produksjon av mat. For å sikre en slik utvikling er det nødvendig å ha god kvalitet på jordbruksjorda. Landbrukstellingen 2010 viste at 840 000 dekar fulldyrka jord er dårlig drenert. Det er avgjørende for framtidig matproduksjon at den fulldyrka jorda har en god drenering. God drenering bidrar også positivt til miljøet gjennom at det reduserer faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag. Videre tyder forskning på at godt drenert jord slipper ut betydelig mindre lystgass enn vannmetta jord. Lystgass er en sterk drivhusgass, heter det når Landbruks- og matdepartementet nå sender forskriftene ut på høring.

Etterlyst

Norges Bondelag har ved flere anledninger etterlyst grøftemillionene. I februar krevde Norges Bondelag med kornutvalget i spissen retningslinjene til drenering ble ferdigstilt. Tilskudd til drenering ble tilbudt av Regjeringen og senere vedtatt i Teknisk jordbruksavtale 2012-2013. I alt ble det satt av 100 millioner kroner i tilskudd til drenering.

Utålmodige bønder

- Nå er vi utlålmodige, ordningen burde vært på plass allerede, sier Svein Stubberud, leder av kornutvalget i Norges Bondelag, i februar. - De som trenger å grøfte, og ønsker å benytte seg av ordningen, må planlegge og bestille folk til å gjøre jobben. Før det kan gjøres, er vi nødt til å vite hvilke forutsetninger som ligger i ordningen, sa Stubberud.

Her leser du forslag til forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Høringsbrevet fra Landbruks- og matdepartementet

Høringsfristen er satt til 31. mai.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere