Kan vi redde norsk matproduksjon?

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag inviterer politikere, arealutviklere og arkitekter til matjordkonferansen 2013. Formålet med konferansen vil være å rette fokus mot matjordas verdi og hvordan den kan ivaretas for fremtiden.


Foto: Mina M. Johansen

Befolkningsveksten gjør at vi må bygge flere boliger, næringsbygg og bygge ut infrastruktur. Men hva hjelper det om vi ikke klarer å møte behovet for mer mat? I dag utgjør matjord kun 3 prosent av det norske landarealet og mye av matjorda ligger rundt raskt voksende tettbygde strøk. Skal vi stole på at verden redder oss med importvarer?

I dag er de politiske partiene splittet om synet på jordvern. På matjordkonferansen kommer representanter fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Arkitektfirmaet Snøhetta skal presentere sine idéer knyttet til moderne byutvikling og jordvern.

- Hensynsløst
- Den sterke nedbyggingen av matjord de siste årene er hensynsløs overfor kommende generasjoner. Grunnlaget for vår egen matproduksjon må få et sterkere vern både i grunnloven og i lovverket på linje med andre langsiktige verdier som vi har ansvar for å forvalte på vegne av de som kommer etter oss, sier KrFs Dagfinn Høybråten.

Foredragsholdere:
Nils T. Bjørke, leder av Norges Bondelag
Liv Signe Navarsete (Sp), Kommunal- og regionalminister
Michael Tetzschner (H), stortingsrepresentant
Dagfinn Høybråten (KrF), stortingsrepresentant
Oskar Puschmann, seniorrådgiver i Skog og landskap
Nils Vagstad, forskningsdirektør i Bioforsk
Maria Svaland, seniorarkitekt i Snøhetta
Marius Holm, daglig leder i Zero
Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag.


- Vi må respektere og styrke næringselementet i landbruket. Vi må se på hvordan vi kan i større grad få landbruket til å fremstå som et bidrag til verdiskapningen, sier Høyres Michael Tetzchner.

Tar tusenvis av år
Matjord er en unik ressurs og en forutsetning for å produsere næringsrik mat. Det tar 2000 år å skape 10 cm god matjord.

Norges Bondelag ønsker en bærekraftig kombinasjon av vernet landareal og samfunnsutvikling i landet.

- Vi i oppfordrer politikerne til å innføre et juridisk vern av matjord, sier leder i Norges Bonde Nils T. Bjørke.

Vil verdensmarkedet redde oss?
Dersom matjorda ødelegges til fordel for andre formål ødelegges en uerstattelig ressurs. FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, peker også på viktigheten av at et land i størst mulig grad er selvforsynt av mat.

- Vi anbefaler ingen å gjøre seg totalt avhengige av verdensmarkedet. Det er viktig å stimulere til lokal matproduksjon og opparbeide lagre av mat og korn, sier FAO-direktør Graziano de Silva. 

Sted: Røde kors konferansesenter i Oslo den 28. februar.
Hausmannsgt. 7, Oslo

Konferansier: Åsmund Nordstoga

OBS: Begrenset antall plasser

Invitasjon


Kontaktpersoner:
Mina Mjærum Johansen, næringspolitisk rådgiver i Norges Bondelag
mina.mjarum.johansen@bondelaget.no
22054542

Martin Jacob Kristoffersen, kommunikasjonsrådgiver
martin.jacob.kristoffersen@bondelaget.no
94817063

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere