Foto: Mina M. Johansen

Befolkningsveksten gjør at vi må bygge flere boliger, næringsbygg og bygge ut infrastruktur. Men hva hjelper det om vi ikke klarer å møte behovet for mer mat? I dag utgjør matjord kun 3 prosent av det norske landarealet og mye av matjorda ligger rundt raskt voksende tettbygde strøk. Skal vi stole på at verden redder oss med importvarer?

I dag er de politiske partiene splittet om synet på jordvern. På matjordkonferansen kommer representanter fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Arkitektfirmaet Snøhetta skal presentere sine idéer knyttet til moderne byutvikling og jordvern.

- Hensynsløst
- Den sterke nedbyggingen av matjord de siste årene er hensynsløs overfor kommende generasjoner. Grunnlaget for vår egen matproduksjon må få et sterkere vern både i grunnloven og i lovverket på linje med andre langsiktige verdier som vi har ansvar for å forvalte på vegne av de som kommer etter oss, sier KrFs Dagfinn Høybråten.

Foredragsholdere:
Nils T. Bjørke, leder av Norges Bondelag
Liv Signe Navarsete (Sp), Kommunal- og regionalminister
Michael Tetzschner (H), stortingsrepresentant
Dagfinn Høybråten (KrF), stortingsrepresentant
Oskar Puschmann, seniorrådgiver i Skog og landskap
Nils Vagstad, forskningsdirektør i Bioforsk
Maria Svaland, seniorarkitekt i Snøhetta
Marius Holm, daglig leder i Zero
Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag.


- Vi må respektere og styrke næringselementet i landbruket. Vi må se på hvordan vi kan i større grad få landbruket til å fremstå som et bidrag til verdiskapningen, sier Høyres Michael Tetzchner.

Tar tusenvis av år
Matjord er en unik ressurs og en forutsetning for å produsere næringsrik mat. Det tar 2000 år å skape 10 cm god matjord.

Norges Bondelag ønsker en bærekraftig kombinasjon av vernet landareal og samfunnsutvikling i landet.

- Vi i oppfordrer politikerne til å innføre et juridisk vern av matjord, sier leder i Norges Bonde Nils T. Bjørke.

Vil verdensmarkedet redde oss?
Dersom matjorda ødelegges til fordel for andre formål ødelegges en uerstattelig ressurs. FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, peker også på viktigheten av at et land i størst mulig grad er selvforsynt av mat.

- Vi anbefaler ingen å gjøre seg totalt avhengige av verdensmarkedet. Det er viktig å stimulere til lokal matproduksjon og opparbeide lagre av mat og korn, sier FAO-direktør Graziano de Silva. 

Sted: Røde kors konferansesenter i Oslo den 28. februar.
Hausmannsgt. 7, Oslo

Konferansier: Åsmund Nordstoga

OBS: Begrenset antall plasser

Invitasjon


Kontaktpersoner:
Mina Mjærum Johansen, næringspolitisk rådgiver i Norges Bondelag
mina.mjarum.johansen@bondelaget.no
22054542

Martin Jacob Kristoffersen, kommunikasjonsrådgiver
martin.jacob.kristoffersen@bondelaget.no
94817063