Kald vår gir utfordringer

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Det rapporteres om korn som ennå ikke er sådd, snø på utmarksbeitene og poteter som ikke er satt.

Sein vår i Jordalen i HordalandEn uvanlig kjølig og nedbørsrik vår gir utfordringer for bønder over hele landet.  Det rapporteres om korn som ennå ikke er sådd, snø på utmarksbeitene og poteter som ikke er satt.

Det er fortsatt store korn, gras og grøntarealer som ikke er sådd. - Jeg vil oppfordre alle bønder til å stille opp for hverandre slik at alle muligheter for å få gjort våronna blir benytta, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Store arealer er ikke sådd

Det meldes om at 20 % av kornarealet ikke er sådd i Nord- Trøndelag og på værmeldinga meldes det om mer nedbør som gjør det krevende å få gjort unna våronna.  Det er også betydelig områder på Østlandet som ikke er sådd. Landbruksrådgivninga gir råd om tiltak og hva som best kan gjøres i nåværende situasjon. Det vil være viktig å velge tidlig sorter som sikrer et best mulig resultat.

Grasslåtten er i gang i deler av landet. Dette er senere enn normalt og grasveksten har også blitt påvirka av det kjølige været.

Snø på utmarksarealene

Fra Buskerud meldes det om lite grønt gras på i de høyere liggende områdene. Det gjør sauebøndene avhengig av å holde dyra hjemme enn så lenge. Det må varme og godvær til for å sette fart i grasveksten.
Norges Bondelag har tett kontakt med Landbruksdirektoratet og Landbruksdepartementet i forhold til regelverket knyttet til produksjonstilskudd og avlingsskadeordningen. Det stilles krav til at man har minst en avling på arealet som er berettiga tilskudd og avlingsskadeerstatning.

- I år er vi kjent med at været gir oss store utfordringer, men vi må fortsatt gjøre det vi kan for å oppnå en best mulig avling, sier Bartnes.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere