Kåfjord Bondelag er årets lokallag

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Kåfjord er kåret til årets lokallag i Norges Bondelag. – Med nesten dobling av eget medlemstall det siste året og høyt aktivitetsnivå er dere er til stor inspirasjon for oss andre, sa ordfører i Norges Bondelag, Arne Magnus Aasen da han overrakte prisen på organisasjonens årsmøte.

Torstein Jenssen, Kåfjord lokallag

Lokallagsleder Torstein Jenssen var tilstede og fikk overrakt prisen på vegne av lokallaget. Han takket for prisen og lovte at Kåfjord Bondelag vil holde oppe trykket også fremover.

- Vi startet opp med nytt styre i 2015 og de fleste styremedlemmene våre er under 35 år. Denne anerkjennelsen betyr mye for oss og gjør at vi får lyst til å stå enda hardere på for et levende landbruk i Kåfjord og over hele landet, sa Jenssen.

Fremover vil Kåfjord Bondelag blant annet arrangere Åpen Gård og eget traktorkurs for kvinnelige bønder.

- Jeg er stolt av å kunne gi prisen til Kåfjord Bondelag som har hatt voldsomt vekst gjennom hele året og markert Bondelaget og landbruksnæringa positivt i sitt nærmiljø. Dette er Bondelaget på sitt beste, sa juryformann Arne Magnus Aasen, ordfører i Norges Bondelag.

Juryen har bestått av Arne Magnus Aasen (ordfører i Norges Bondelag), Kristin Ianssen (1. nestleder) og Astrid Solberg (organisasjonssjef).

Om vinneren av årets lokallag 2016 sier juryen følgende:

  • Vinneren er et lokallag som etter mange år preget av lite aktivitet, valgte et nytt styre for 2015, bestående av et flertall av driftige kvinner under 30 år.
  • Gjennom hele året har drifta av laget båret preg av kreativt og godt organisasjonsarbeid, god kontakt med samarbeidspartnere, politikere og kontaktnettverk.
  • Rekruttering har stått høyt i fokus, og lokallag har nesten doblet medlemstallet fra fjoråret.
  • Lokallaget har aktivt jobbet for å markere Bondelaget og landbruksnæringa positivt, både i egen kommune og regionalt. De har arrangert flere sosiale sammenkomster og Åpen Gård.  De har også vist stort personlig engasjement i skredsikringssaker.
  • Alt i alt har laget vært til stor inspirasjon for andre unge bønder og lokallag i fylket, og deres arbeid i Bondelaget har på flere måter bidratt til å gjøre en forskjell i hjemkommunen.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere